Rusça Sayılar

Rusça Sayılar

#TürkçeRusçaSound
0Sıfırноль
1Birодин
2Ikiдва
3Üçтри
4Dörtчетыре
5Beşпять
6Altıшесть
7Yediсемь
8Sekizвосемь
9Dokuzдевять
10Onдесять
11On birодиннадцать
12On ikiдвенадцать
13On üçтринадцать
14On dörtчетырнадцать
15On beşпятнадцать
16On altıшестнадцать
17On yediсемнадцать
18On sekizвосемнадцать
19On dokuzдевятнадцать
20Yirmiдвадцать
21Yirmi birДвадцать один
22Yirmi ikiДвадцать два
23Yirmi üçДвадцать три
24Yirmi dörtДвадцать четыре
25Yirmi beşДвадцать пять
26Yirmi altıДвадцать шесть
27Yirmi yediДвадцать семь
28Yirmi sekizДвадцать восемь
29Yirmi dokuzДвадцать девять
30Otuzтридцать
31Otuz birтридцать один
32Otuz ikiтридцать два
33Otuz üçтридцать три
34Otuz dörtтридцать четыре
35Otuz beşтридцать пять
36Otuz altıтридцать шесть
37Otuz yediтридцать семь
38Otuz sekizтридцать восемь
39Otuz dokuzтридцать девять
40Kırkсорок
41Kırk birСорок один
42Kırk ikiСорок два
43Kırk üçСорок три
44Kırk dörtСорок четыре
45Kırk beşСорок пять
46Kırk altıСорок шесть
47Kırk yediСорок семь
48Kırk sekizСорок восемь
49Kırk dokuzСорокд евять
50Elliпятьдесят
51Elli birПятьдесят один
52Elli ikiПятьдесят два
53Elli üçПятьдесят три
54Elli dörtПятьдесят четыре
55Elli beşПятьдесят пять
56Elli altıПятьдесят шесть
57Elli yediПятьдесят семь
58Elli sekizПятьдесят восемь
59Elli dokuzПятьдесят девять
60Altmışшестьдесят
61Altmış birШестьдесят один
62Altmış ikiШестьдесят два
63Altmış üçШестьдесят три
64Altmış dörtШестьдесят четыре
65Altmış beşШестьдесят пять
66Altmış altıШестьдесят шесть
67Altmış yediШестьдесят семь
68Altmış sekizШестьдесят восемь
69Altmış dokuzШестьдесят девять
70Yetmişсемьдесят
71Yetmiş birСемьдесят один
72Yetmiş ikiСемьдесят два
73Yetmiş üçСемьдесят три
74Yetmiş dörtСемьдесят четыре
75Yetmiş beşСемьдесят пять
76Yetmiş altıСемьдесят шесть
77Yetmiş yediСемьдесят семь
78Yetmiş sekizСемьдесят восемь
79Yetmiş dokuzСемьдесят девять
80Seksenвосемьдесят
81Seksen birВосемьдесят один
82Seksen ikiВосемьдесят два
83Seksen üçВосемьдесят три
84Seksen dörtВосемьдесят четыре
85Seksen beşВосемьдесят пять
86Seksen altıВосемьдесят шесть
87Seksen yediВосемьдесят семь
88Seksen sekizВосемьдесят восемь
89Seksen dokuzВосемьдесят девять
90Doksanдевяносто
91Doksan birДевяносто один
92Doksan ikiДевяносто два
93Doksan üçДевяносто три
94Doksan dörtДевяносто четыре
95Doksan beşДевяносто пять
96Doksan altıДевяносто шесть
97Doksan yediДевяносто семь
98Doksan sekizДевяносто восемь
99Doksan dokuzдевяносто девять
100Yüzсто

Comments

Loading Comments