Sırpça Sayılar

Sırpça Sayılar

#TürkçeSırpçaSound
0Sıfırнула-
1Birједан-
2Ikiдва-
3Üçтри-
4Dörtчетири-
5Beşпет-
6Altıшест-
7Yediседам-
8Sekizосам-
9Dokuzдевет-
10Onдесет-
11On birједанаест-
12On ikiдванаест-
13On üçтринаест-
14On dörtчетрнаест-
15On beşпетнаест-
16On altıшеснаест-
17On yediседамнаест-
18On sekizосамнаест-
19On dokuzдеветнаест-
20Yirmiдвадесет-
21Yirmi birдвадесет и један-
22Yirmi ikiдвадесет и два-
23Yirmi üçдвадесет три-
24Yirmi dörtдвадесет и четири-
25Yirmi beşдвадесет и пет-
26Yirmi altıдвадесет и шест-
27Yirmi yediдвадесет и седам-
28Yirmi sekizдвадесет и осам-
29Yirmi dokuzдвадесет и девет-
30Otuzтридесет-
31Otuz birтридесет и један-
32Otuz ikiтридесет и два-
33Otuz üçтридесет и три-
34Otuz dörtтридесет и четири-
35Otuz beşтридесет и пети-
36Otuz altıтридесет и шест-
37Otuz yediтридесет и седам-
38Otuz sekizтридесет и осам-
39Otuz dokuzтридесет и девет-
40Kırkчетрдесет-
41Kırk birчетрдесет и један-
42Kırk ikiчетрдесет два-
43Kırk üçчетрдесет и три-
44Kırk dörtчетрдесет и четири-
45Kırk beşчетрдесет и пет-
46Kırk altıчетрдесет и шест-
47Kırk yediчетрдесет и седам-
48Kırk sekizчетрдесет и осам-
49Kırk dokuzчетрдесет и девет-
50Elliпедесет-
51Elli birпедесет један-
52Elli ikiпедесет два-
53Elli üçпедесет три-
54Elli dörtпедесет четврти-
55Elli beşпедесет и пет-
56Elli altıпедесет и шест-
57Elli yediпедесет и седам-
58Elli sekizпедесет и осам-
59Elli dokuzпедесет и девет-
60Altmışшездесет-
61Altmış birшездесет и један-
62Altmış ikiшездесет и два-
63Altmış üçшездесет и три-
64Altmış dörtшездесет и четири-
65Altmış beşшездесет и пет-
66Altmış altıшездесет и шест-
67Altmış yediшездесет и седам-
68Altmış sekizшездесет и осам-
69Altmış dokuzшездесет и девет-
70Yetmişседамдесет-
71Yetmiş birседамдесет и један-
72Yetmiş ikiседамдесет и два-
73Yetmiş üçседамдесет и три-
74Yetmiş dörtседамдесет и четири-
75Yetmiş beşседамдесет и пет-
76Yetmiş altıседамдесет и шест-
77Yetmiş yediседамдесет и седам-
78Yetmiş sekizседамдесет и осам-
79Yetmiş dokuzседамдесет и девет-
80Seksenосамдесет-
81Seksen birосамдесет и један-
82Seksen ikiосамдесет и два-
83Seksen üçосамдесет и три-
84Seksen dörtосамдесет и четири-
85Seksen beşосамдесет и пет-
86Seksen altıосамдесет и шест-
87Seksen yediосамдесет и седам-
88Seksen sekizосамдесет и осам-
89Seksen dokuzосамдесет и девет-
90Doksanдеведесет-
91Doksan birдеведесет и један-
92Doksan ikiдеведесет и два-
93Doksan üçдеведесет и три-
94Doksan dörtдеведесет и четири-
95Doksan beşдеведесет и пет-
96Doksan altıдеведесет и шест-
97Doksan yediдеведесет и седам-
98Doksan sekizдеведесет и осам-
99Doksan dokuzдеведесет и девет-
100Yüzсто-

Comments

Loading Comments