Slovence Sayılar

Slovence Sayılar

#TürkçeSlovenceSound
0SıfırNič-
1BirEna-
2IkiDve-
3ÜçTri-
4Dörtštiri-
5BeşPet-
6Altıšest-
7YediSedem-
8SekizOsem-
9DokuzDevet-
10OnDeset-
11On birEnajst-
12On ikiDvanajst-
13On üçTrinajst-
14On dörtštirinajst-
15On beşPetnajst-
16On altıšestnajst-
17On yediSedemnajst-
18On sekizOsemnajst-
19On dokuzDevetnajst-
20YirmiDvajset-
21Yirmi birEnaindvajset-
22Yirmi ikiDvaindvajset-
23Yirmi üçTriindvajset-
24Yirmi dörtštiriindvajset-
25Yirmi beşPetindvajset-
26Yirmi altıšestindvajset-
27Yirmi yediSedemindvajset-
28Yirmi sekizOsemindvajset-
29Yirmi dokuzDevetindvajset-
30OtuzTrideset-
31Otuz birEnaintrideset-
32Otuz ikiDváintrídeset-
33Otuz üçTríintrídeset-
34Otuz dörtštíriintrídeset-
35Otuz beşPétintrídeset-
36Otuz altıšéstintrídeset-
37Otuz yediSédemintrídeset-
38Otuz sekizósemintrídeset-
39Otuz dokuzDevétintrídeset-
40Kırkštirideset-
41Kırk birênainštírideset-
42Kırk ikidváinštírideset-
43Kırk üçTríinštírideset-
44Kırk dörtštíriinštírideset-
45Kırk beşPétinštírideset-
46Kırk altıšéstinštírideset-
47Kırk yediSédeminštírideset-
48Kırk sekizóseminštírideset-
49Kırk dokuzDevétinštírideset-
50ElliPétdeset-
51Elli birênainpétdeset-
52Elli ikiDváinpétdeset-
53Elli üçTríinpétdeset-
54Elli dörtštíriinpétdeset-
55Elli beşPétinpétdeset-
56Elli altıšéstinpétdeset-
57Elli yedisédeminpétdeset-
58Elli sekizóseminpétdeset-
59Elli dokuzdevétinpétdeset-
60Altmışšéstdeset-
61Altmış birênainšéstdeset-
62Altmış ikidváinšéstdeset-
63Altmış üçtríinšéstdeset-
64Altmış dörtštíriinšéstdeset-
65Altmış beşpétinšéstdeset-
66Altmış altıšéstinšéstdeset-
67Altmış yedisédeminšéstdeset-
68Altmış sekizóseminšéstdeset-
69Altmış dokuzdevétinšéstdeset-
70YetmişSédemdeset-
71Yetmiş birênainsédemdeset-
72Yetmiş ikidváinsédemdeset-
73Yetmiş üçtríinsédemdeset-
74Yetmiş dörtštíriinsédemdeset-
75Yetmiş beşpétinsédemdeset-
76Yetmiş altıšéstinsédemdeset-
77Yetmiş yedisédeminsédemdeset-
78Yetmiş sekizóseminsédemdeset-
79Yetmiş dokuzdevétinsédemdeset-
80Seksenósemdeset-
81Seksen birênainósemdeset-
82Seksen ikidváinósemdeset-
83Seksen üçtríinósemdeset-
84Seksen dörtštíriinósemdeset-
85Seksen beşpétinósemdeset-
86Seksen altıšéstinósemdeset-
87Seksen yedisédeminósemdeset-
88Seksen sekizóseminósemdeset-
89Seksen dokuzdevétinósemdeset-
90Doksandevétdeset-
91Doksan birênaindevétdeset-
92Doksan ikidváindevétdeset-
93Doksan üçtríindevétdeset-
94Doksan dörtštíriindevétdeset-
95Doksan beşpétindevétdeset-
96Doksan altıšéstindevétdeset-
97Doksan yedisédemindevétdeset-
98Doksan sekizósemindevétdeset-
99Doksan dokuzdevétindevétdeset-
100YüzStó-

Comments

Loading Comments