Türkçe sayılar

Türkçe sayılar

0
Sıfır
Sıfır
1
Bir
Bir
2
Iki
Iki
3
Üç
Üç
4
Dört
Dört
5
Beş
Beş
6
Altı
Altı
7
Yedi
Yedi
8
Sekiz
Sekiz
9
Dokuz
Dokuz
10
On
On
11
On bir
On bir
12
On iki
On iki
13
On üç
On üç
14
On dört
On dört
15
On beş
On beş
16
On altı
On altı
17
On yedi
On yedi
18
On sekiz
On sekiz
19
On dokuz
On dokuz
20
Yirmi
Yirmi
21
Yirmi bir
Yirmi bir
22
Yirmi iki
Yirmi iki
23
Yirmi üç
Yirmi üç
24
Yirmi dört
Yirmi dört
25
Yirmi beş
Yirmi beş
26
Yirmi altı
Yirmi altı
27
Yirmi yedi
Yirmi yedi
28
Yirmi sekiz
Yirmi sekiz
29
Yirmi dokuz
Yirmi dokuz
30
Otuz
Otuz
31
Otuz bir
Otuz bir
32
Otuz iki
Otuz iki
33
Otuz üç
Otuz üç
34
Otuz dört
Otuz dört
35
Otuz beş
Otuz beş
36
Otuz altı
Otuz altı
37
Otuz yedi
Otuz yedi
38
Otuz sekiz
Otuz sekiz
39
Otuz dokuz
Otuz dokuz
40
Kırk
Kırk
41
Kırk bir
Kırk bir
42
Kırk iki
Kırk iki
43
Kırk üç
Kırk üç
44
Kırk dört
Kırk dört
45
Kırk beş
Kırk beş
46
Kırk altı
Kırk altı
47
Kırk yedi
Kırk yedi
48
Kırk sekiz
Kırk sekiz
49
Kırk dokuz
Kırk dokuz
50
Elli
Elli
51
Elli bir
Elli bir
52
Elli iki
Elli iki
53
Elli üç
Elli üç
54
Elli dört
Elli dört
55
Elli beş
Elli beş
56
Elli altı
Elli altı
57
Elli yedi
Elli yedi
58
Elli sekiz
Elli sekiz
59
Elli dokuz
Elli dokuz
60
Altmış
Altmış
61
Altmış bir
Altmış bir
62
Altmış iki
Altmış iki
63
Altmış üç
Altmış üç
64
Altmış dört
Altmış dört
65
Altmış beş
Altmış beş
66
Altmış altı
Altmış altı
67
Altmış yedi
Altmış yedi
68
Altmış sekiz
Altmış sekiz
69
Altmış dokuz
Altmış dokuz
70
Yetmiş
Yetmiş
71
Yetmiş bir
Yetmiş bir
72
Yetmiş iki
Yetmiş iki
73
Yetmiş üç
Yetmiş üç
74
Yetmiş dört
Yetmiş dört
75
Yetmiş beş
Yetmiş beş
76
Yetmiş altı
Yetmiş altı
77
Yetmiş yedi
Yetmiş yedi
78
Yetmiş sekiz
Yetmiş sekiz
79
Yetmiş dokuz
Yetmiş dokuz
80
Seksen
Seksen
81
Seksen bir
Seksen bir
82
Seksen iki
Seksen iki
83
Seksen üç
Seksen üç
84
Seksen dört
Seksen dört
85
Seksen beş
Seksen beş
86
Seksen altı
Seksen altı
87
Seksen yedi
Seksen yedi
88
Seksen sekiz
Seksen sekiz
89
Seksen dokuz
Seksen dokuz
90
Doksan
Doksan
91
Doksan bir
Doksan bir
92
Doksan iki
Doksan iki
93
Doksan üç
Doksan üç
94
Doksan dört
Doksan dört
95
Doksan beş
Doksan beş
96
Doksan altı
Doksan altı
97
Doksan yedi
Doksan yedi
98
Doksan sekiz
Doksan sekiz
99
Doksan dokuz
Doksan dokuz
100
Yüz
Yüz

Comments

Loading Comments