Ukraynaca Sayılar

Ukraynaca Sayılar

#TürkçeUkraynacaSound
0Sıfırнулю
1Birодин
2Ikiдва
3Üçтри
4Dörtчотири
5Beşп’ять
6Altıшість
7Yediсім
8Sekizвісім
9Dokuzдев’ять
10Onдесять
11On birодинадцять
12On ikiдванадцять
13On üçтринадцять
14On dörtчотирнадцять
15On beşп'ятнадцять
16On altıшістнадцять
17On yediсімнадцять
18On sekizвісімнадцять
19On dokuzдев'ятнадцять
20Yirmiдвадцять
21Yirmi birдвадцять один
22Yirmi ikiдвадцять два
23Yirmi üçдвадцять три
24Yirmi dörtдвадцять чотири
25Yirmi beşдвадцять п'ять
26Yirmi altıдвадцять шість
27Yirmi yediдвадцять сім
28Yirmi sekizдвадцять вісім
29Yirmi dokuzдвадцять дев'ять
30Otuzтридцять
31Otuz birтридцять один
32Otuz ikiтридцять два
33Otuz üçтридцять три
34Otuz dörtтридцять чотири
35Otuz beşтридцять п'ять
36Otuz altıтридцять шість
37Otuz yediтридцять сім
38Otuz sekizтридцять вісім
39Otuz dokuzтридцять дев'ять
40Kırkсорок
41Kırk birсорок один
42Kırk ikiсорок два
43Kırk üçсорок три
44Kırk dörtсорок чотири
45Kırk beşсорок п'ять
46Kırk altıсорок шість
47Kırk yediсорок сім
48Kırk sekizсорок вісім
49Kırk dokuzсорок дев'ять
50Elliп'ятдесят
51Elli birп'ятдесят один
52Elli ikiп'ятдесят два
53Elli üçп'ятдесят три
54Elli dörtп'ятдесят чотири
55Elli beşп'ятдесят п'ять
56Elli altıп'ятдесят шість
57Elli yediп'ятдесят сім
58Elli sekizп'ятдесят вісім
59Elli dokuzп'ятдесят дев'ять
60Altmışшістдесят
61Altmış birшістдесят один
62Altmış ikiшістдесят два
63Altmış üçшістдесят три
64Altmış dörtшістдесят чотири
65Altmış beşшістдесят п'ять
66Altmış altıшістдесят шість
67Altmış yediшістдесят сім
68Altmış sekizшістдесят вісім
69Altmış dokuzшістдесят дев'ять
70Yetmişсімдесят
71Yetmiş birсімдесят один
72Yetmiş ikiсімдесят два
73Yetmiş üçсімдесят три
74Yetmiş dörtсімдесят чотири
75Yetmiş beşсімдесят п'ять
76Yetmiş altıсімдесят шість
77Yetmiş yediсімдесят сім
78Yetmiş sekizсімдесят вісім
79Yetmiş dokuzсімдесят дев'ять
80Seksenвісімдесят
81Seksen birвісімдесят один
82Seksen ikiвісімдесят два
83Seksen üçвісімдесят три
84Seksen dörtвісімдесят чотири
85Seksen beşвісімдесят п'ять
86Seksen altıвісімдесят шість
87Seksen yediвісімдесят сім
88Seksen sekizвісімдесят вісім
89Seksen dokuzвісімдесят дев'ять
90Doksanдев'яносто
91Doksan birдев'яносто один
92Doksan ikiдев'яносто два
93Doksan üçдев'яносто три
94Doksan dörtдев'яносто чотири
95Doksan beşдев'яносто п'ять
96Doksan altıдев'яносто шість
97Doksan yediдев'яносто сім
98Doksan sekizдев'яносто вісім
99Doksan dokuzдев'яносто дев'ять
100YüzСто

Comments

Loading Comments