Білоруський числа

Білоруський числа

#українськабілоруськаSound
0нулюнуль-
1одинадзін-
2двадва-
3тритры-
4чотиричатыры-
5п’ятьпяць-
6шістьшэсць-
7сімсем-
8вісімвосем-
9дев’ятьдзевяць-
10десятьДзесяць-
11одинадцятьадзінаццаць-
12дванадцятьдванаццаць-
13тринадцятьтрынаццаць-
14чотирнадцятьчатырнаццаць-
15п'ятнадцятьпятнаццаць-
16шістнадцятьшаснаццаць-
17сімнадцятьсемнаццаць-
18вісімнадцятьвасемнаццаць-
19дев'ятнадцятьдзевятнаццаць-
20двадцятьдваццаць-
21двадцять одиндваццаць адзін-
22двадцять двадваццаць два-
23двадцять тридваццаць тры-
24двадцять чотиридваццаць чатыры-
25двадцять п'ятьдваццаць пяць-
26двадцять шістьдваццаць шэсць-
27двадцять сімдваццаць сем-
28двадцять вісімдваццаць восем-
29двадцять дев'ятьдваццаць дзевяць-
30тридцятьтрыццаць-
31тридцять одинтрыццаць адзін-
32тридцять дватрыццаць два-
33тридцять тритрыццаць тры-
34тридцять чотиритрыццаць чатыры-
35тридцять п'ятьтрыццаць пяць-
36тридцять шістьтрыццаць шэсць-
37тридцять сімтрыццаць сем-
38тридцять вісімтрыццаць восем-
39тридцять дев'ятьтрыццаць дзевяць-
40сороксорак-
41сорок одинсорак адзін-
42сорок двасорак два-
43сорок трисорак тры-
44сорок чотирисорак чатыры-
45сорок п'ятьсорак пяць-
46сорок шістьсорак шэсць-
47сорок сімсорак сем-
48сорок вісімсорак восем-
49сорок дев'ятьсорак дзевяць-
50п'ятдесятпяцьдзесят-
51п'ятдесят одинпяцьдзесят адзін-
52п'ятдесят двапяцьдзесят два-
53п'ятдесят трипяцьдзесят тры-
54п'ятдесят чотирипяцьдзесят чатыры-
55п'ятдесят п'ятьпяцьдзесят пяць-
56п'ятдесят шістьпяцьдзесят шэсць-
57п'ятдесят сімпяцьдзесят сем-
58п'ятдесят вісімпяцьдзесят восем-
59п'ятдесят дев'ятьпяцьдзесят дзевяць-
60шістдесятшэсцьдзесят-
61шістдесят одиншэсцьдзесят адзін-
62шістдесят двашэсцьдзесят два-
63шістдесят тришэсцьдзесят тры-
64шістдесят чотиришэсцьдзесят чатыры-
65шістдесят п'ятьшэсцьдзесят пяць-
66шістдесят шістьшэсцьдзесят шэсць-
67шістдесят сімшэсцьдзесят сем-
68шістдесят вісімшэсцьдзесят восем-
69шістдесят дев'ятьшэсцьдзесят дзевяць-
70сімдесятсемдзесят-
71сімдесят одинсемдзесят адзін-
72сімдесят двасемдзесят два-
73сімдесят трисемдзесят тры-
74сімдесят чотирисемдзесят чатыры-
75сімдесят п'ятьсемдзесят пяць-
76сімдесят шістьсемдзесят шэсць-
77сімдесят сімсемдзесят сем-
78сімдесят вісімсемдзесят восем-
79сімдесят дев'ятьсемдзесят дзевяць-
80вісімдесятвосемдзесят-
81вісімдесят одинвосемдзесят адзін-
82вісімдесят двавосемдзесят два-
83вісімдесят тривосемдзесят тры-
84вісімдесят чотиривосемдзесят чатыры-
85вісімдесят п'ятьвосемдзесят пяць-
86вісімдесят шістьвосемдзесят шэсць-
87вісімдесят сімвосемдзесят сем-
88вісімдесят вісімвосемдзесят восем-
89вісімдесят дев'ятьвосемдзесят дзевяць-
90дев'яностодзевяноста-
91дев'яносто одиндзевяноста адзін-
92дев'яносто двадзевяноста два-
93дев'яносто тридзевяноста тры-
94дев'яносто чотиридзевяноста чатыры-
95дев'яносто п'ятьдзевяноста пяць-
96дев'яносто шістьдзевяноста шэсць-
97дев'яносто сімдзевяноста сем-
98дев'яносто вісімдзевяноста восем-
99дев'яносто дев'ятьдзевяноста дзевяць-
100Стосто-

Comments

Loading Comments