Персидський числа

Персидський числа

#українськаперськаSound
0нулюصفر-
1одинیک-
2дваدو-
3триسه-
4чотириچهار-
5п’ятьپنج-
6шістьشش-
7сімهفت-
8вісімهشت-
9дев’ятьنه-
10десятьده-
11одинадцятьیازده-
12дванадцятьدوازده-
13тринадцятьسیزده-
14чотирнадцятьچهارده-
15п'ятнадцятьپانزده-
16шістнадцятьشانزده-
17сімнадцятьهفده-
18вісімнадцятьهجده-
19дев'ятнадцятьنوزده-
20двадцятьبیست-
21двадцять одинبیست و یک-
22двадцять дваبیست و دو-
23двадцять триبیست و سه-
24двадцять чотириبیست و چهار-
25двадцять п'ятьبیست و پنج-
26двадцять шістьبیست و شش-
27двадцять сімبیست و هفت-
28двадцять вісімبیست و هشت-
29двадцять дев'ятьبیست و نه-
30тридцятьسی-
31тридцять одинسی و یک-
32тридцять дваسی و دو-
33тридцять триسی و سه-
34тридцять чотириسی و چهار-
35тридцять п'ятьسی و پنج-
36тридцять шістьسی و شش-
37тридцять сімسی و هفت-
38тридцять вісімسی و هشت-
39тридцять дев'ятьسی و نه-
40сорокچهل-
41сорок одинچهل و یک-
42сорок дваچهل و دو-
43сорок триچهل و سه-
44сорок чотириچهل و چهار-
45сорок п'ятьچهل و پنج-
46сорок шістьچهل و شش-
47сорок сімچهل و هفت-
48сорок вісімچهل و هشت-
49сорок дев'ятьچهل و نه-
50п'ятдесятپنجاه-
51п'ятдесят одинپنجاه و یک-
52п'ятдесят дваپنجاه و دو-
53п'ятдесят триپنجاه و سه-
54п'ятдесят чотириپنجاه و چهار-
55п'ятдесят п'ятьپنجاه و پنج-
56п'ятдесят шістьپنجاه و شش-
57п'ятдесят сімپنجاه و هفت-
58п'ятдесят вісімپنجاه و هشت-
59п'ятдесят дев'ятьپنجاه و نه-
60шістдесятشصت-
61шістдесят одинشصت و یک-
62шістдесят дваشصت و دو-
63шістдесят триشصت و سه-
64шістдесят чотириشصت و چهار-
65шістдесят п'ятьشصت و پنج-
66шістдесят шістьشصت و شش-
67шістдесят сімشصت و هفت-
68шістдесят вісімشصت و هشت-
69шістдесят дев'ятьشصت و نه-
70сімдесятهفتاد-
71сімдесят одинهفتاد و یک-
72сімдесят дваهفتادودو-
73сімдесят триهفتاد و سه-
74сімдесят чотириهفتاد و چهار-
75сімдесят п'ятьهفتاد و پنج-
76сімдесят шістьهفتاد و شش-
77сімдесят сімهفتاد و هفت-
78сімдесят вісімهفتاد و هشت-
79сімдесят дев'ятьهفتاد و نه-
80вісімдесятهشتاد-
81вісімдесят одинهشتاد و یک-
82вісімдесят дваهشتاد و دو-
83вісімдесят триهشتاد و سه-
84вісімдесят чотириهشتاد و چهار-
85вісімдесят п'ятьهشتاد و پنج-
86вісімдесят шістьهشتاد و شش-
87вісімдесят сімهشتاد و هفت-
88вісімдесят вісімهشتاد و هشت-
89вісімдесят дев'ятьهشتاد و نه-
90дев'яностоنود-
91дев'яносто одинنود و یک-
92дев'яносто дваنود و دو-
93дев'яносто триنود و سه-
94дев'яносто чотириنود و چهار-
95дев'яносто п'ятьنود و پنج-
96дев'яносто шістьنود و شش-
97дев'яносто сімنود و هفت-
98дев'яносто вісімنود و هشت-
99дев'яносто дев'ятьنود و نه-
100Стоصد-

Comments

Loading Comments