Український Числа

Український Числа

#українськаукраїнськаSound
0нулюнулю
1одинодин
2двадва
3тритри
4чотиричотири
5п’ятьп’ять
6шістьшість
7сімсім
8вісімвісім
9дев’ятьдев’ять
10десятьдесять
11одинадцятьодинадцять
12дванадцятьдванадцять
13тринадцятьтринадцять
14чотирнадцятьчотирнадцять
15п'ятнадцятьп'ятнадцять
16шістнадцятьшістнадцять
17сімнадцятьсімнадцять
18вісімнадцятьвісімнадцять
19дев'ятнадцятьдев'ятнадцять
20двадцятьдвадцять
21двадцять одиндвадцять один
22двадцять двадвадцять два
23двадцять тридвадцять три
24двадцять чотиридвадцять чотири
25двадцять п'ятьдвадцять п'ять
26двадцять шістьдвадцять шість
27двадцять сімдвадцять сім
28двадцять вісімдвадцять вісім
29двадцять дев'ятьдвадцять дев'ять
30тридцятьтридцять
31тридцять одинтридцять один
32тридцять дватридцять два
33тридцять тритридцять три
34тридцять чотиритридцять чотири
35тридцять п'ятьтридцять п'ять
36тридцять шістьтридцять шість
37тридцять сімтридцять сім
38тридцять вісімтридцять вісім
39тридцять дев'ятьтридцять дев'ять
40сороксорок
41сорок одинсорок один
42сорок двасорок два
43сорок трисорок три
44сорок чотирисорок чотири
45сорок п'ятьсорок п'ять
46сорок шістьсорок шість
47сорок сімсорок сім
48сорок вісімсорок вісім
49сорок дев'ятьсорок дев'ять
50п'ятдесятп'ятдесят
51п'ятдесят одинп'ятдесят один
52п'ятдесят двап'ятдесят два
53п'ятдесят трип'ятдесят три
54п'ятдесят чотирип'ятдесят чотири
55п'ятдесят п'ятьп'ятдесят п'ять
56п'ятдесят шістьп'ятдесят шість
57п'ятдесят сімп'ятдесят сім
58п'ятдесят вісімп'ятдесят вісім
59п'ятдесят дев'ятьп'ятдесят дев'ять
60шістдесятшістдесят
61шістдесят одиншістдесят один
62шістдесят двашістдесят два
63шістдесят тришістдесят три
64шістдесят чотиришістдесят чотири
65шістдесят п'ятьшістдесят п'ять
66шістдесят шістьшістдесят шість
67шістдесят сімшістдесят сім
68шістдесят вісімшістдесят вісім
69шістдесят дев'ятьшістдесят дев'ять
70сімдесятсімдесят
71сімдесят одинсімдесят один
72сімдесят двасімдесят два
73сімдесят трисімдесят три
74сімдесят чотирисімдесят чотири
75сімдесят п'ятьсімдесят п'ять
76сімдесят шістьсімдесят шість
77сімдесят сімсімдесят сім
78сімдесят вісімсімдесят вісім
79сімдесят дев'ятьсімдесят дев'ять
80вісімдесятвісімдесят
81вісімдесят одинвісімдесят один
82вісімдесят двавісімдесят два
83вісімдесят тривісімдесят три
84вісімдесят чотиривісімдесят чотири
85вісімдесят п'ятьвісімдесят п'ять
86вісімдесят шістьвісімдесят шість
87вісімдесят сімвісімдесят сім
88вісімдесят вісімвісімдесят вісім
89вісімдесят дев'ятьвісімдесят дев'ять
90дев'яностодев'яносто
91дев'яносто одиндев'яносто один
92дев'яносто двадев'яносто два
93дев'яносто тридев'яносто три
94дев'яносто чотиридев'яносто чотири
95дев'яносто п'ятьдев'яносто п'ять
96дев'яносто шістьдев'яносто шість
97дев'яносто сімдев'яносто сім
98дев'яносто вісімдев'яносто вісім
99дев'яносто дев'ятьдев'яносто дев'ять
100СтоСто

Comments

Loading Comments