Afrika raqamlar

Afrika raqamlar

#O‘zbekAfrikaansSound
0no'lnul-
1bireen-
2ikkitwee-
3uchdrie-
4to'rtvier-
5beshvyf-
6oltises-
7yettisewe-
8sakkizagt-
9to'qqiznege-
10o'ntien-
11o'n birelf-
12o'n ikkitwaalf-
13o'n uchdertien-
14o'n to'rtveertien-
15o'n beshvyftien-
16o'n oltisestien-
17o'n yettisewentien-
18o'n sakkizagttien-
19o'n to'qqiznegentien-
20yigirmatwintig-
21yigirma bireen en twintig-
22yigirma ikkitwee en twintig-
23yigirma uchdrie en twintig-
24yigirma to'rtvier en twintig-
25yigirma beshvyf en twintig-
26yigirma oltises en twintig-
27yigirma yettisewe en twintig-
28yigiıma sakkizagt en twintig-
29yigirına to'qqiznege en twintig-
30o'ttizdertig-
31o'ttiz bireen en dertig-
32o'ttiz ikkitwee en dertig-
33o'ttiz uchdrie en dertig-
34o'ttiz to'rtvier en dertig-
35o'ttiz beshvyf en dertig-
36o'ttiz oltises en dertig-
37o'ttiz yettisewe en dertig-
38o'ttiz sakkizagt en dertig-
39o'ttiz to'qqiznege en dertig-
40qirqveertig-
41qirq bireen en veertig-
42qirq ikkitwee en veertig-
43qirq uchdrie en veertig-
44qirq to'rtvier en veertig-
45qirq beshvyf en veertig-
46qirq oltises en veertig-
47qirq yettisewe en veertig-
48qirq sakkizagt en veertig-
49qirq to'qqiznege en veertig-
50ellikvyftig-
51ellik bireen en vyftig-
52ellik ikkitwee en vyftig-
53ellik uchdrie en vyftig-
54ellik to'rtvier en vyftig-
55ellik beshvyf en vyftig-
56ellik oltises en vyftig-
57ellik yettisewe en vyftig-
58ellik sakkizagt en vyftig-
59ellik to'qqiznege en vyftig-
60oltmishsestig-
61oltmish bireen en sestig-
62oltmish ikkitwee en sestig-
63oltmish uchdrie en sestig-
64oltmish to'rtvier en sestig-
65oltmish beshvyf en sestig-
66oltmish oltises en sestig-
67oltmish yettisewe en sestig-
68oltmish sakkizagt en sestig-
69oltmish to'qqiznege en sestig-
70yetmishsewentig-
71yetmish bireen en sewentig-
72yetmish ikkitwee en sewentig-
73yetmish uchdrie en sewentig-
74yetmish to'rtvier en sewentig-
75yetmish beshvyf en sewentig-
76yetmish oltises en sewentig-
77yetmish yettisewe en sewentig-
78yetmish sakkizagt en sewentig-
79yetmish to'qqiznege en sewentig-
80saksontagtig-
81sakson bireen en tagtig-
82sakson ikkitwee en tagtig-
83sakson uchdrie en tagtig-
84sakson to'rtvier en tagtig-
85sakson beshvyf en tagtig-
86sakson oltises en tagtig-
87sakson yettisewe en tagtig-
88sakson sakkizagt en tagtig-
89sakson to'qqiznege en tagtig-
90to'qsonnegentig-
91to'qson bireen en negentig-
92to'qson ikkitwee en negentig-
93to'qson uchdrie en negentig-
94to'qson to'rtvier en negentig-
95to'qson beshvyf en negentig-
96to'qson oltises en negentig-
97to'qson yettisewe en negentig-
98to'qson sakkizagt en negentig-
99to'qson to'qqiznege en negentig-
100bir yuzeen honderd-

Comments

Loading Comments