Albaniya raqamlari

Albaniya raqamlari

0
zero
no'l
1
njё
bir
2
dy
ikki
3
tre
uch
4
katёr
to'rt
5
pesё
besh
6
gjashtё
olti
7
shtatё
yetti
8
tetё
sakkiz
9
nёntё
to'qqiz
10
dhjetё
o'n
11
njёmbёdhjetё
o'n bir
12
dymbёdhjetё
o'n ikki
13
trembёdhjetё
o'n uch
14
katёrmbёdhjetё
o'n to'rt
15
pesёmbёdhjetё
o'n besh
16
gjashtёmbёdhjetё
o'n olti
17
shtatёmbёdhjetё
o'n yetti
18
tetёmbёdhjetё
o'n sakkiz
19
nёntёmbёdhjetё
o'n to'qqiz
20
njёzet
yigirma
21
njёzetenjё
yigirma bir
22
njёzetedy
yigirma ikki
23
njёzetetre
yigirma uch
24
njёzetekatёr
yigirma to'rt
25
njёzetepesё
yigirma besh
26
njёzetegjashtё
yigirma olti
27
njёzeteshtatё
yigirma yetti
28
njёzetetetё
yigiıma sakkiz
29
njёzetenёntё
yigirına to'qqiz
30
tridhjetё
o'ttiz
31
tridhjetёenjё
o'ttiz bir
32
tridhjetёedy
o'ttiz ikki
33
tridhjetёetre
o'ttiz uch
34
tridhjetёekatёr
o'ttiz to'rt
35
tridhjetёepesё
o'ttiz besh
36
tridhjetёegjashtё
o'ttiz olti
37
tridhjetёeshtatё
o'ttiz yetti
38
tridhjetёetetё
o'ttiz sakkiz
39
tridhjetёenёntё
o'ttiz to'qqiz
40
dyzet
qirq
41
dyzetenjё
qirq bir
42
dyzetёedy
qirq ikki
43
dyzetёetre
qirq uch
44
dyzetёekatёr
qirq to'rt
45
dyzetёepesё
qirq besh
46
dyzetёegjashtё
qirq olti
47
dyzetёeshtatё
qirq yetti
48
dyzetёetetё
qirq sakkiz
49
dyzetёenёntё
qirq to'qqiz
50
pesёdhjetё
ellik
51
pesёdhjetёenjё
ellik bir
52
pesёdhjetёedy
ellik ikki
53
pesёdhjetёetre
ellik uch
54
pesёdhjetёekatёr
ellik to'rt
55
pesёdhjetёepesё
ellik besh
56
pesёdhjetёegjashtё
ellik olti
57
pesёdhjetёeshtatё
ellik yetti
58
pesёdhjetёetetё
ellik sakkiz
59
pesёdhjetёenёntё
ellik to'qqiz
60
gjashtёdhjetё
oltmish
61
gjashtёdhjetёenjё
oltmish bir
62
gjashtёdhjetёedy
oltmish ikki
63
gjashtёdhjetёetre
oltmish uch
64
gjashtёdhjetёekatёr
oltmish to'rt
65
gjashtёdhjetёepesё
oltmish besh
66
gjashtёdhjetёegjashtё
oltmish olti
67
gjashtёdhjetёeshtatё
oltmish yetti
68
gjashtёdhjetёetetё
oltmish sakkiz
69
gjashtёdhjetёenёntё
oltmish to'qqiz
70
shtatёdhjetё
yetmish
71
shtatёdhjetёenjё
yetmish bir
72
shtatёdhjetёedy
yetmish ikki
73
shtatёdhjetёetre
yetmish uch
74
shtatёdhjetёekatёr
yetmish to'rt
75
shtatёdhjetёepesё
yetmish besh
76
shtatёdhjetёegjashtё
yetmish olti
77
shtatёdhjetёeshtatё
yetmish yetti
78
shtatёdhjetёetetё
yetmish sakkiz
79
shtatёdhjetёenёntё
yetmish to'qqiz
80
tetёdhjetё
sakson
81
tetёdhjetёenjё
sakson bir
82
tetёdhjetёedy
sakson ikki
83
tetёdhjetёetre
sakson uch
84
tetёdhjetёekatёr
sakson to'rt
85
tetёdhjetёepesё
sakson besh
86
tetёdhjetёegjashtё
sakson olti
87
tetёdhjetёeshtatё
sakson yetti
88
tetёdhjetёetetё
sakson sakkiz
89
tetёdhjetёenёntё
sakson to'qqiz
90
nёntёdhjetё
to'qson
91
nёntёdhjetёenjё
to'qson bir
92
nёntёdhjetёedy
to'qson ikki
93
nёntёdhjetёetre
to'qson uch
94
nёntёdhjetёekatёr
to'qson to'rt
95
nёntёdhjetёepesё
to'qson besh
96
nёntёdhjetёegjashtё
to'qson olti
97
nёntёdhjetёeshtatё
to'qson yetti
98
nёntёdhjetёetetё
to'qson sakkiz
99
nёntёdhjetёenёntё
to'qson to'qqiz
100
njёqind
bir yuz

Comments

Loading Comments