Arman raqamlari

Arman raqamlari

# O‘zbek Arman Sound
0 no'l զէրօ
1 bir մեկ
2 ikki երկու
3 uch երեք
4 to'rt չորս
5 besh հինգ
6 olti վեց
7 yetti յոթ
8 sakkiz ութ
9 to'qqiz ինը
10 o'n տաս
11 o'n bir տասնմեկ
12 o'n ikki տասներկու
13 o'n uch տասներեք
14 o'n to'rt տասնչորս
15 o'n besh տասնհինգ
16 o'n olti տասնվեց
17 o'n yetti տասնյոթ
18 o'n sakkiz տասնութ
19 o'n to'qqiz տասնինը
20 yigirma քսան
21 yigirma bir քսանմեկ
22 yigirma ikki քսաներկու
23 yigirma uch քսաներեք
24 yigirma to'rt քսանչորս
25 yigirma besh քսանհինգ
26 yigirma olti քսանվեց
27 yigirma yetti քսանյոթ
28 yigiıma sakkiz քսանութ
29 yigirına to'qqiz քսանինը
30 o'ttiz երեսուն
31 o'ttiz bir երեսունմեկ
32 o'ttiz ikki երեսուներեք
33 o'ttiz uch երեսուներեք
34 o'ttiz to'rt երեսունչորս
35 o'ttiz besh երեսունհինգ
36 o'ttiz olti երեսունվեց
37 o'ttiz yetti երեսունյոթ
38 o'ttiz sakkiz երեսունութ
39 o'ttiz to'qqiz երեսունինը
40 qirq քառասուն
41 qirq bir քառասունմեկ
42 qirq ikki քառասուներկու
43 qirq uch քառասուներեք
44 qirq to'rt քառասունչորս
45 qirq besh քառասունհինգ
46 qirq olti քառասունվեց
47 qirq yetti քառասունյոթ
48 qirq sakkiz քառասունութ
49 qirq to'qqiz քառասունինը
50 ellik հիսուն
51 ellik bir հիսունմեկ
52 ellik ikki հիսուներկու
53 ellik uch հիսուներեք
54 ellik to'rt հիսունչորս
55 ellik besh հիսունհինգ
56 ellik olti հիսունվեց
57 ellik yetti հիսունյոթ
58 ellik sakkiz հիսունութ
59 ellik to'qqiz հիսունինը
60 oltmish վաթսուն
61 oltmish bir վաթսունմեկ
62 oltmish ikki Վաթսուն
63 oltmish uch վաթսուներեք
64 oltmish to'rt վաթսունչորս
65 oltmish besh վաթսունհինգ
66 oltmish olti վաթսունվեց
67 oltmish yetti վաթսունյոթ
68 oltmish sakkiz վաթսունութ
69 oltmish to'qqiz վաթսունինը
70 yetmish յոթանասուն
71 yetmish bir յոթանասունմեկ
72 yetmish ikki յոթանասուներկու
73 yetmish uch յոթանասուներեք
74 yetmish to'rt յոթանասունչորս
75 yetmish besh յոթանասունհինգ
76 yetmish olti յոթանասունվեց
77 yetmish yetti յոթանասունյոթ
78 yetmish sakkiz յոթանասունութ
79 yetmish to'qqiz յոթանասունինը
80 sakson ութանասուն
81 sakson bir ութանասունմեկ
82 sakson ikki ութանասուներկու
83 sakson uch ութանասուներեք
84 sakson to'rt ութանասունչորս
85 sakson besh ութանասունհինգ
86 sakson olti ութանասունվեց
87 sakson yetti ութանասունյոթ
88 sakson sakkiz ութանասունութ
89 sakson to'qqiz ութանասունինը
90 to'qson իննսուն
91 to'qson bir իննսունմեկ
92 to'qson ikki իննսուներկու
93 to'qson uch իննսուներեք
94 to'qson to'rt իննսունչորս
95 to'qson besh իննսունհինգ
96 to'qson olti իննսունվեց
97 to'qson yetti իննսունյոթ
98 to'qson sakkiz իննսունութ
99 to'qson to'qqiz իննսունինը
100 bir yuz հարյուր

Comments

Loading Comments