Bosniya raqamlari

Bosniya raqamlari

#O‘zbekBosniyaSound
0no'lnula-
1birjedan-
2ikkidva-
3uchtri-
4to'rtčetiri-
5beshpet-
6oltišest-
7yettisedam-
8sakkizosam-
9to'qqizdevet-
10o'ndeset-
11o'n birjedanaest-
12o'n ikkidvanaest-
13o'n uchtrinaest-
14o'n to'rtčetrnaest-
15o'n beshpetnaest-
16o'n oltišesnaest-
17o'n yettisedamnaest-
18o'n sakkizosamnaest-
19o'n to'qqizdevetnaest-
20yigirmadvadeset-
21yigirma birdvadeset i jedan-
22yigirma ikkidvadeset i dva-
23yigirma uchdvadeset i tri-
24yigirma to'rtdvadeset i četiri-
25yigirma beshdvadeset i pet-
26yigirma oltidvadeset i šest-
27yigirma yettidvadeset i sedam-
28yigiıma sakkizdvadeset i osam-
29yigirına to'qqizdvadeset i devet-
30o'ttiztrideset-
31o'ttiz birtrideset i jedan-
32o'ttiz ikkitrideset i dva-
33o'ttiz uchtrideset i tri-
34o'ttiz to'rttrideset i četiri-
35o'ttiz beshtrideset i pet-
36o'ttiz oltitrideset i šest-
37o'ttiz yettitrideset i sedam-
38o'ttiz sakkiztrideset i osam-
39o'ttiz to'qqiztrideset i devet-
40qirqčetrdeset-
41qirq birčetrdeset i jedan-
42qirq ikkičetrdeset i dva-
43qirq uchčetrdeset i tri-
44qirq to'rtčetrdeset i četiri-
45qirq beshčetrdeset i pet-
46qirq oltičetrdeset i šest-
47qirq yettičetrdeset i sedam-
48qirq sakkizčetrdeset i osam-
49qirq to'qqizčetrdeset i devet-
50ellikpedeset-
51ellik birpedeset i jedan-
52ellik ikkipedeset i dva-
53ellik uchpedeset i tri-
54ellik to'rtpedeset i četiri-
55ellik beshpedeset i pet-
56ellik oltipedeset i šest-
57ellik yettipedeset i sedam-
58ellik sakkizpedeset i osam-
59ellik to'qqizpedeset i devet-
60oltmishšezdeset-
61oltmish biršezdeset i jedan-
62oltmish ikkišezdeset i dva-
63oltmish uchšezdeset i tri-
64oltmish to'rtšezdeset i četiri-
65oltmish beshšezdeset i pet-
66oltmish oltišezdeset i šest-
67oltmish yettišezdeset i sedam-
68oltmish sakkizšezdeset i osam-
69oltmish to'qqizšezdeset i devet-
70yetmishsedamdeset-
71yetmish birsedamdeset i jedan-
72yetmish ikkisedamdeset i dva-
73yetmish uchsedamdeset i tri-
74yetmish to'rtsedamdeset i četiri-
75yetmish beshsedamdeset i pet-
76yetmish oltisedamdeset i šest-
77yetmish yettisedamdeset i sedam-
78yetmish sakkizsedamdeset i osam-
79yetmish to'qqizsedamdeset i devet-
80saksonosamdeset-
81sakson birosamdeset i jedan-
82sakson ikkiosamdeset i dva-
83sakson uchosamdeset i tri-
84sakson to'rtosamdeset i četiri-
85sakson beshosamdeset i pet-
86sakson oltiosamdeset i šest-
87sakson yettiosamdeset i sedam-
88sakson sakkizosamdeset i osam-
89sakson to'qqizosamdeset i devet-
90to'qsondevedeset-
91to'qson birdevedeset i jedan-
92to'qson ikkidevedeset i dva-
93to'qson uchdevedeset i tri-
94to'qson to'rtdevedeset i četiri-
95to'qson beshdevedeset i pet-
96to'qson oltidevedeset i šest-
97to'qson yettidevedeset i sedam-
98to'qson sakkizdevedeset i osam-
99to'qson to'qqizdevedeset i devet-
100bir yuzstotina-

Comments

Loading Comments