Daniya raqamlari

Daniya raqamlari

# O‘zbek Dan Sound
0 no'l nul
1 bir et
2 ikki to
3 uch tre
4 to'rt fire
5 besh fem
6 olti seks
7 yetti syv
8 sakkiz otte
9 to'qqiz ni
10 o'n ti
11 o'n bir elleve
12 o'n ikki tolv
13 o'n uch tretten
14 o'n to'rt fjorten
15 o'n besh femten
16 o'n olti seksten
17 o'n yetti sytten
18 o'n sakkiz atten
19 o'n to'qqiz nitten
20 yigirma tyve
21 yigirma bir enogtyve
22 yigirma ikki toogtyve
23 yigirma uch treogtyve
24 yigirma to'rt fireogtyve
25 yigirma besh femogtyve
26 yigirma olti seksogtyve
27 yigirma yetti syvogtyve
28 yigiıma sakkiz otteogtyve
29 yigirına to'qqiz niogtyve
30 o'ttiz tredive
31 o'ttiz bir enogtredive
32 o'ttiz ikki toogtredive
33 o'ttiz uch treogtredive
34 o'ttiz to'rt fireogtredive
35 o'ttiz besh femogtredive
36 o'ttiz olti seksogtredive
37 o'ttiz yetti syvogtredive
38 o'ttiz sakkiz otteogtredive
39 o'ttiz to'qqiz niogtredive
40 qirq fyrre
41 qirq bir enogfyrre
42 qirq ikki toogfyrre
43 qirq uch treogfyrre
44 qirq to'rt fireogfyrre
45 qirq besh femogfyrre
46 qirq olti seksogfyrre
47 qirq yetti syvogfyrre
48 qirq sakkiz otteogfyrre
49 qirq to'qqiz niogfyrre
50 ellik halvtreds
51 ellik bir enoghalvtreds
52 ellik ikki tooghalvtreds
53 ellik uch treoghalvtreds
54 ellik to'rt fireoghalvtreds
55 ellik besh femoghalvtreds
56 ellik olti seksoghalvtreds
57 ellik yetti syvoghalvtreds
58 ellik sakkiz otteoghalvtreds
59 ellik to'qqiz nioghalvtreds
60 oltmish tres
61 oltmish bir enogtres
62 oltmish ikki toogtres
63 oltmish uch treogtres
64 oltmish to'rt fireogtres
65 oltmish besh femogtres
66 oltmish olti seksogtres
67 oltmish yetti syvogtres
68 oltmish sakkiz otteogtres
69 oltmish to'qqiz niogtres
70 yetmish halvfjerds
71 yetmish bir enoghalvfjerds
72 yetmish ikki tooghalvfjerds
73 yetmish uch treoghalvfjerds
74 yetmish to'rt fireoghalvfjerds
75 yetmish besh femoghalvfjerds
76 yetmish olti seksoghalvfjerds
77 yetmish yetti syvoghalvfjerds
78 yetmish sakkiz otteoghalvfjerds
79 yetmish to'qqiz nioghalvfjerds
80 sakson firs
81 sakson bir enogfirs
82 sakson ikki toogfirs
83 sakson uch treogfirs
84 sakson to'rt fireogfirs
85 sakson besh femogfirs
86 sakson olti seksogfirs
87 sakson yetti syvogfirs
88 sakson sakkiz otteogfirs
89 sakson to'qqiz niogfirs
90 to'qson halvfems
91 to'qson bir enoghalvfems
92 to'qson ikki tooghalvfems
93 to'qson uch treoghalvfems
94 to'qson to'rt fireoghalvfems
95 to'qson besh femoghalvfems
96 to'qson olti seksoghalvfems
97 to'qson yetti syvoghalvfems
98 to'qson sakkiz otteoghalvfems
99 to'qson to'qqiz nioghalvfems
100 bir yuz hundrede

Comments

Loading Comments