Filippin raqamlari

Filippin raqamlari

#O‘zbekTagalSound
0no'lsero
1birisa
2ikkidalawa
3uchtatlo
4to'rtapat
5beshlima
6oltianim
7yettipito
8sakkizwalo
9to'qqizsiyam
10o'nsampu
11o'n birlabingisa
12o'n ikkilabingdalawa
13o'n uchlabingtatlo
14o'n to'rtlabingapat
15o'n beshlabinglima
16o'n oltilabinganim
17o'n yettilabingpito
18o'n sakkizlabingwalo
19o'n to'qqizlabingsiyam
20yigirmadalawampu
21yigirma birdalawampu't isa
22yigirma ikkidalawampu't dalawa
23yigirma uchdalawampu't tatlo
24yigirma to'rtdalawampu't apat
25yigirma beshdalawampu't lima
26yigirma oltidalawampu't anim
27yigirma yettidalawampu't pito
28yigiıma sakkizdalawampu't walo
29yigirına to'qqizdalawampu't siyam
30o'ttiztatlompu
31o'ttiz birtatlompu't isa
32o'ttiz ikkitatlompu't dalawa
33o'ttiz uchtatlompu't tatlo
34o'ttiz to'rttatlompu't apat
35o'ttiz beshtatlompu't lima
36o'ttiz oltitatlompu't anim
37o'ttiz yettitatlompu't pito
38o'ttiz sakkiztatlompu't walo
39o'ttiz to'qqiztatlompu't siyam
40qirqapatnapo
41qirq birapatnapo't isa
42qirq ikkiapatnapo't dalawa
43qirq uchapatnapo't tatlo
44qirq to'rtapatnapo't apat
45qirq beshapatnapo't lima
46qirq oltiapatnapo't anim
47qirq yettiapatnapo't pito
48qirq sakkizapatnapo't walo
49qirq to'qqizapatnapo't siyam
50elliklimampo
51ellik birlimampu't isa
52ellik ikkilimampu't dalawa
53ellik uchlimampu't tatlo
54ellik to'rtlimampu't apat
55ellik beshlimampu't lima
56ellik oltilimampu't anim
57ellik yettilimampu't pito
58ellik sakkizlimampu't walo
59ellik to'qqizlimampu't siyam
60oltmishanimnapo
61oltmish biranimnapu't isa
62oltmish ikkianimnapu't dalawa
63oltmish uchanimnapu't tatlo
64oltmish to'rtanimnapu't apat
65oltmish beshanimnapu't lima
66oltmish oltianimnapu't anim
67oltmish yettianimnapu't pito
68oltmish sakkizanimnapu't walo
69oltmish to'qqizanimnapu't siyam
70yetmishpitumpo
71yetmish birpitumpo't isa
72yetmish ikkipitumpo't dalawa
73yetmish uchpitumpo't tatlo
74yetmish to'rtpitumpo't apat
75yetmish beshpitumpo't lima
76yetmish oltipitumpo't anim
77yetmish yettipitumpo't pito
78yetmish sakkizpitumpo't walo
79yetmish to'qqizpitumpo't siyam
80saksonwalompu
81sakson birwalopmu't isa
82sakson ikkiwalopmu't dalawa
83sakson uchwalopmu't tatlo
84sakson to'rtwalopmu't apat
85sakson beshwalopmu't lima
86sakson oltiwalopmu't anim
87sakson yettiwalopmu't pito
88sakson sakkizwalopmu't walo
89sakson to'qqizwalopmu't siyam
90to'qsonsiyamnapu
91to'qson birsiyamnapu't isa
92to'qson ikkisiyamnapu't dalawa
93to'qson uchsiyamnapu't tatlo
94to'qson to'rtsiyamnapu't apat
95to'qson beshsiyamnapu't lima
96to'qson oltisiyamnapu't anim
97to'qson yettisiyamnapu't pito
98to'qson sakkizsiyamnapu't walo
99to'qson to'qqizsiyamnapu't siyam
100bir yuzisangdaan

Comments

Loading Comments