Fors raqamlari

Fors raqamlari

#O‘zbekForsSound
0no'lصفر-
1birیک-
2ikkiدو-
3uchسه-
4to'rtچهار-
5beshپنج-
6oltiشش-
7yettiهفت-
8sakkizهشت-
9to'qqizنه-
10o'nده-
11o'n birیازده-
12o'n ikkiدوازده-
13o'n uchسیزده-
14o'n to'rtچهارده-
15o'n beshپانزده-
16o'n oltiشانزده-
17o'n yettiهفده-
18o'n sakkizهجده-
19o'n to'qqizنوزده-
20yigirmaبیست-
21yigirma birبیست و یک-
22yigirma ikkiبیست و دو-
23yigirma uchبیست و سه-
24yigirma to'rtبیست و چهار-
25yigirma beshبیست و پنج-
26yigirma oltiبیست و شش-
27yigirma yettiبیست و هفت-
28yigiıma sakkizبیست و هشت-
29yigirına to'qqizبیست و نه-
30o'ttizسی-
31o'ttiz birسی و یک-
32o'ttiz ikkiسی و دو-
33o'ttiz uchسی و سه-
34o'ttiz to'rtسی و چهار-
35o'ttiz beshسی و پنج-
36o'ttiz oltiسی و شش-
37o'ttiz yettiسی و هفت-
38o'ttiz sakkizسی و هشت-
39o'ttiz to'qqizسی و نه-
40qirqچهل-
41qirq birچهل و یک-
42qirq ikkiچهل و دو-
43qirq uchچهل و سه-
44qirq to'rtچهل و چهار-
45qirq beshچهل و پنج-
46qirq oltiچهل و شش-
47qirq yettiچهل و هفت-
48qirq sakkizچهل و هشت-
49qirq to'qqizچهل و نه-
50ellikپنجاه-
51ellik birپنجاه و یک-
52ellik ikkiپنجاه و دو-
53ellik uchپنجاه و سه-
54ellik to'rtپنجاه و چهار-
55ellik beshپنجاه و پنج-
56ellik oltiپنجاه و شش-
57ellik yettiپنجاه و هفت-
58ellik sakkizپنجاه و هشت-
59ellik to'qqizپنجاه و نه-
60oltmishشصت-
61oltmish birشصت و یک-
62oltmish ikkiشصت و دو-
63oltmish uchشصت و سه-
64oltmish to'rtشصت و چهار-
65oltmish beshشصت و پنج-
66oltmish oltiشصت و شش-
67oltmish yettiشصت و هفت-
68oltmish sakkizشصت و هشت-
69oltmish to'qqizشصت و نه-
70yetmishهفتاد-
71yetmish birهفتاد و یک-
72yetmish ikkiهفتادودو-
73yetmish uchهفتاد و سه-
74yetmish to'rtهفتاد و چهار-
75yetmish beshهفتاد و پنج-
76yetmish oltiهفتاد و شش-
77yetmish yettiهفتاد و هفت-
78yetmish sakkizهفتاد و هشت-
79yetmish to'qqizهفتاد و نه-
80saksonهشتاد-
81sakson birهشتاد و یک-
82sakson ikkiهشتاد و دو-
83sakson uchهشتاد و سه-
84sakson to'rtهشتاد و چهار-
85sakson beshهشتاد و پنج-
86sakson oltiهشتاد و شش-
87sakson yettiهشتاد و هفت-
88sakson sakkizهشتاد و هشت-
89sakson to'qqizهشتاد و نه-
90to'qsonنود-
91to'qson birنود و یک-
92to'qson ikkiنود و دو-
93to'qson uchنود و سه-
94to'qson to'rtنود و چهار-
95to'qson beshنود و پنج-
96to'qson oltiنود و شش-
97to'qson yettiنود و هفت-
98to'qson sakkizنود و هشت-
99to'qson to'qqizنود و نه-
100bir yuzصد-

Comments

Loading Comments