Ingliz raqamlar

Ingliz raqamlar

0
Zero
no'l
1
One
bir
2
Two
ikki
3
Three
uch
4
Four
to'rt
5
Five
besh
6
Six
olti
7
Seven
yetti
8
Eight
sakkiz
9
Nine
to'qqiz
10
Ten
o'n
11
Eleven
o'n bir
12
Twelve
o'n ikki
13
Thirteen
o'n uch
14
Fourteen
o'n to'rt
15
Fifteen
o'n besh
16
Sixteen
o'n olti
17
Seventeen
o'n yetti
18
Eighteen
o'n sakkiz
19
Nineteen
o'n to'qqiz
20
Twenty
yigirma
21
Twenty one
yigirma bir
22
Twenty two
yigirma ikki
23
Twenty three
yigirma uch
24
Twenty four
yigirma to'rt
25
Twenty five
yigirma besh
26
Twenty six
yigirma olti
27
Twenty seven
yigirma yetti
28
Twenty eight
yigiıma sakkiz
29
Twenty nine
yigirına to'qqiz
30
Thirty
o'ttiz
31
Thirty one
o'ttiz bir
32
Thirty two
o'ttiz ikki
33
Thirty three
o'ttiz uch
34
Thirty four
o'ttiz to'rt
35
Thirty five
o'ttiz besh
36
Thirty six
o'ttiz olti
37
Thirty seven
o'ttiz yetti
38
Thirty eight
o'ttiz sakkiz
39
Thirty nine
o'ttiz to'qqiz
40
Forty
qirq
41
Forty one
qirq bir
42
Forty two
qirq ikki
43
Forty three
qirq uch
44
Forty four
qirq to'rt
45
Forty five
qirq besh
46
Forty six
qirq olti
47
Forty seven
qirq yetti
48
Forty eight
qirq sakkiz
49
Forty nine
qirq to'qqiz
50
Fifty
ellik
51
Fifty one
ellik bir
52
Fifty two
ellik ikki
53
Fifty three
ellik uch
54
Fifty four
ellik to'rt
55
Fifty five
ellik besh
56
Fifty six
ellik olti
57
Fifty seven
ellik yetti
58
Fifty eight
ellik sakkiz
59
Fifty nine
ellik to'qqiz
60
Sixty
oltmish
61
Sixty one
oltmish bir
62
Sixty two
oltmish ikki
63
Sixty three
oltmish uch
64
Sixty four
oltmish to'rt
65
Sixty five
oltmish besh
66
Sixty six
oltmish olti
67
Sixty seven
oltmish yetti
68
Sixty eight
oltmish sakkiz
69
Sixty nine
oltmish to'qqiz
70
Seventy
yetmish
71
Seventy one
yetmish bir
72
Seventy two
yetmish ikki
73
Seventy three
yetmish uch
74
Seventy four
yetmish to'rt
75
Seventy five
yetmish besh
76
Seventy six
yetmish olti
77
Seventy seven
yetmish yetti
78
Seventy eight
yetmish sakkiz
79
Seventy nine
yetmish to'qqiz
80
Eighty
sakson
81
Eighty one
sakson bir
82
Eighty two
sakson ikki
83
Eighty three
sakson uch
84
Eighty four
sakson to'rt
85
Eighty five
sakson besh
86
Eighty six
sakson olti
87
Eighty seven
sakson yetti
88
Eighty eight
sakson sakkiz
89
Eighty nine
sakson to'qqiz
90
Ninety
to'qson
91
Ninety one
to'qson bir
92
Ninety two
to'qson ikki
93
Ninety three
to'qson uch
94
Ninety four
to'qson to'rt
95
Ninety five
to'qson besh
96
Ninety six
to'qson olti
97
Ninety seven
to'qson yetti
98
Ninety eight
to'qson sakkiz
99
Ninety nine
to'qson to'qqiz
100
One hundred
bir yuz

Comments

Loading Comments