Italiya raqamlari

Italiya raqamlari

0
Zero
no'l
1
uno
bir
2
due
ikki
3
tre
uch
4
quattro
to'rt
5
cinque
besh
6
sei
olti
7
sette
yetti
8
otto
sakkiz
9
nove
to'qqiz
10
dieci
o'n
11
undici
o'n bir
12
dodici
o'n ikki
13
tredici
o'n uch
14
quattordici
o'n to'rt
15
quindici
o'n besh
16
sedici
o'n olti
17
diciassette
o'n yetti
18
diciotto
o'n sakkiz
19
diciannove
o'n to'qqiz
20
venti
yigirma
21
ventuno
yigirma bir
22
ventidue
yigirma ikki
23
ventitré
yigirma uch
24
ventiquattro
yigirma to'rt
25
venticinque
yigirma besh
26
ventisei
yigirma olti
27
ventisette
yigirma yetti
28
ventotto
yigiıma sakkiz
29
ventinove
yigirına to'qqiz
30
trenta
o'ttiz
31
trentuno
o'ttiz bir
32
trentadue
o'ttiz ikki
33
trentatré
o'ttiz uch
34
trentaquattro
o'ttiz to'rt
35
trentacinque
o'ttiz besh
36
trentasei
o'ttiz olti
37
trentasette
o'ttiz yetti
38
trentotto
o'ttiz sakkiz
39
trentanove
o'ttiz to'qqiz
40
quaranta
qirq
41
quarantuno
qirq bir
42
quarantadue
qirq ikki
43
quarantatré
qirq uch
44
quarantaquattro
qirq to'rt
45
quarantacinque
qirq besh
46
quarantasei
qirq olti
47
quarantasette
qirq yetti
48
quarantotto
qirq sakkiz
49
quarantanove
qirq to'qqiz
50
cinquanta
ellik
51
cinquantuno
ellik bir
52
cinquantadue
ellik ikki
53
cinquantatré
ellik uch
54
cinquantaquattro
ellik to'rt
55
cinquantacinque
ellik besh
56
cinquantasei
ellik olti
57
cinquantasette
ellik yetti
58
cinquantotto
ellik sakkiz
59
cinquantanove
ellik to'qqiz
60
sessanta
oltmish
61
sessantuno
oltmish bir
62
sessantadue
oltmish ikki
63
sessantatré
oltmish uch
64
sessantaquattro
oltmish to'rt
65
sessantacinque
oltmish besh
66
sessantasei
oltmish olti
67
sessantasette
oltmish yetti
68
sessantotto
oltmish sakkiz
69
sessantanove
oltmish to'qqiz
70
settanta
yetmish
71
settantuno
yetmish bir
72
settantadue
yetmish ikki
73
settantatré
yetmish uch
74
settantaquattro
yetmish to'rt
75
settantacinque
yetmish besh
76
settantasei
yetmish olti
77
settantasette
yetmish yetti
78
settantotto
yetmish sakkiz
79
settantanove
yetmish to'qqiz
80
ottanta
sakson
81
ottantuno
sakson bir
82
ottantadue
sakson ikki
83
ottantatré
sakson uch
84
ottantaquattro
sakson to'rt
85
ottantacinque
sakson besh
86
ottantasei
sakson olti
87
ottantasette
sakson yetti
88
ottantotto
sakson sakkiz
89
ottantanove
sakson to'qqiz
90
novanta
to'qson
91
novantuno
to'qson bir
92
novantadue
to'qson ikki
93
novantatré
to'qson uch
94
novantaquattro
to'qson to'rt
95
novantacinque
to'qson besh
96
novantasei
to'qson olti
97
novantasette
to'qson yetti
98
novantotto
to'qson sakkiz
99
novantanove
to'qson to'qqiz
100
cento
bir yuz

Comments

Loading Comments