Latviya raqamlari

Latviya raqamlari

#O‘zbekLatishSound
0no'lnulle-
1birviens-
2ikkidivi-
3uchtrīs-
4to'rtčetri-
5beshpieci-
6oltiseši-
7yettiseptiņi-
8sakkizastoņi-
9to'qqizdeviņi-
10o'ndesmit-
11o'n birvienpadsmit-
12o'n ikkidivpadsmit-
13o'n uchtrīspadsmit-
14o'n to'rtčetrpadsmit-
15o'n beshpiecpadsmit-
16o'n oltisešpadsmit-
17o'n yettiseptiņpadsmit-
18o'n sakkizastoņpadsmit-
19o'n to'qqizdeviņpadsmit-
20yigirmadivdesmit-
21yigirma birdivdesmit viens-
22yigirma ikkidivdesmit divi-
23yigirma uchdivdesmit trīs-
24yigirma to'rtdivdesmit četri-
25yigirma beshdivdesmit pieci-
26yigirma oltidivdesmit seši-
27yigirma yettidivdesmit septiņi-
28yigiıma sakkizdivdesmit astoņi-
29yigirına to'qqizdivdesmit deviņi-
30o'ttiztrīsdesmit-
31o'ttiz birtrīsdesmit viens-
32o'ttiz ikkitrīsdesmit divi-
33o'ttiz uchtrīsdesmit trīs-
34o'ttiz to'rttrīsdesmit četri-
35o'ttiz beshtrīsdesmit pieci-
36o'ttiz oltitrīsdesmit seši-
37o'ttiz yettitrīsdesmit septiņi-
38o'ttiz sakkiztrīsdesmit astoņi-
39o'ttiz to'qqiztrīsdesmit deviņi-
40qirqčetrdesmit-
41qirq birčetrdesmit viens-
42qirq ikkičetrdesmit divi-
43qirq uchčetrdesmit trīs-
44qirq to'rtčetrdesmit četri-
45qirq beshčetrdesmit pieci-
46qirq oltičetrdesmit seši-
47qirq yettičetrdesmit septiņi-
48qirq sakkizčetrdesmit astoņi-
49qirq to'qqizčetrdesmit deviņi-
50ellikpiecdesmit-
51ellik birpiecdesmit viens-
52ellik ikkipiecdesmit divi-
53ellik uchpiecdesmit trīs-
54ellik to'rtpiecdesmit četri-
55ellik beshpiecdesmit pieci-
56ellik oltipiecdesmit seši-
57ellik yettipiecdesmit sepiņi-
58ellik sakkizpiecdesmit astoņi-
59ellik to'qqizpiecdesmit deviņi-
60oltmishsešdesmit-
61oltmish birsešdesmit viens-
62oltmish ikkisešdesmit divi-
63oltmish uchsešdesmit trīs-
64oltmish to'rtsešdesmit četri-
65oltmish beshsešdesmit pieci-
66oltmish oltisešdesmit seši-
67oltmish yettisešdesmit septiņi-
68oltmish sakkizsešdesmit astoņi-
69oltmish to'qqizsešdesmit deviņi-
70yetmishseptiņdesmit-
71yetmish birseptiņdesmit viens-
72yetmish ikkiseptiņdesmit divi-
73yetmish uchseptiņdesmit trīs-
74yetmish to'rtseptiņdesmit četri-
75yetmish beshseptiņdesmit pieci-
76yetmish oltiseptiņdesmit seši-
77yetmish yettiseptiņdesmit septiņi-
78yetmish sakkizseptiņdesmit astoņi-
79yetmish to'qqizseptiņdesmit deviņi-
80saksonastoņdesmit-
81sakson birastoņdesmit viens-
82sakson ikkiastoņdesmit divi-
83sakson uchastoņdesmit trīs-
84sakson to'rtastoņdesmit četri-
85sakson beshastoņdesmit pieci-
86sakson oltiastoņdesmit seši-
87sakson yettiastoņdesmit septiņi-
88sakson sakkizastoņdesmit astoņi-
89sakson to'qqizastoņdesmit deviņi-
90to'qsondeviņdesmit-
91to'qson birdeviņdesmit viens-
92to'qson ikkideviņdesmit divi-
93to'qson uchdeviņdesmit trīs-
94to'qson to'rtdeviņdesmit četri-
95to'qson beshdeviņdesmit pieci-
96to'qson oltideviņdesmit seši-
97to'qson yettideviņdesmit septiņi-
98to'qson sakkizdeviņdesmit astoņi-
99to'qson to'qqizdeviņdesmit deviņi-
100bir yuzsimts-

Comments

Loading Comments