Lotin raqamlari

Lotin raqamlari

#O‘zbekLotinSound
0no'lnihil-
1birūnus-
2ikkiduo-
3uchtrēs-
4to'rtquattuor-
5beshquīnque-
6oltisex-
7yettiseptem-
8sakkizoctō-
9to'qqiznovem-
10o'ndecem-
11o'n birūndecim-
12o'n ikkiduodēcim-
13o'n uchtrēdecim-
14o'n to'rtquattuordecim-
15o'n beshquīndecim-
16o'n oltisēdecim-
17o'n yettiseptendecim-
18o'n sakkizduodēvīgintī-
19o'n to'qqizūndēvīgintī-
20yigirmavīgintī-
21yigirma birvīgintī ūnus-
22yigirma ikkivīgintī duo-
23yigirma uchvīgintī trēs-
24yigirma to'rtvīgintī quattuor-
25yigirma beshvīgintī quīnque-
26yigirma oltivīgintī sex-
27yigirma yettivīgintī septem-
28yigiıma sakkizvīgintī octō-
29yigirına to'qqizvīgintī novem-
30o'ttiztrīgintā-
31o'ttiz birtrīgintā ūnus-
32o'ttiz ikkitrīgintā duo-
33o'ttiz uchtrīgintā trēs-
34o'ttiz to'rttrīgintā quattuor-
35o'ttiz beshtrīgintā quīnque-
36o'ttiz oltitrīgintā sex-
37o'ttiz yettitrīgintā septem-
38o'ttiz sakkiztrīgintā octō-
39o'ttiz to'qqiztrīgintā novem-
40qirqquadrāgintā-
41qirq birquadrāgintā ūnus-
42qirq ikkiquadrāgintā duo-
43qirq uchquadrāgintā trēs-
44qirq to'rtquadrāgintā quattuor-
45qirq beshquadrāgintā quīnque-
46qirq oltiquadrāgintā sex-
47qirq yettiquadrāgintā septem-
48qirq sakkizquadrāgintā octō-
49qirq to'qqizquadrāgintā novem-
50ellikquīnquāgintā-
51ellik birquīnquāgintā ūnus-
52ellik ikkiquīnquāgintā duo-
53ellik uchquīnquāgintā trēs-
54ellik to'rtquīnquāgintā quattuor-
55ellik beshquīnquāgintā quīnque-
56ellik oltiquīnquāgintā sex-
57ellik yettiquīnquāgintā septem-
58ellik sakkizquīnquāgintā octō-
59ellik to'qqizquīnquāgintā novem-
60oltmishsexāgintā-
61oltmish birsexāgintā ūnus-
62oltmish ikkisexāgintā duo-
63oltmish uchsexāgintā trēs-
64oltmish to'rtsexāgintā quattuor-
65oltmish beshsexāgintā quīnque-
66oltmish oltisexāgintā sex-
67oltmish yettisexāgintā septem-
68oltmish sakkizsexāgintā octō-
69oltmish to'qqizsexāgintā novem-
70yetmishseptuāgintā-
71yetmish birseptuāgintā ūnus-
72yetmish ikkiseptuāgintā duo-
73yetmish uchseptuāgintā trēs-
74yetmish to'rtseptuāgintā quattuor-
75yetmish beshseptuāgintā quīnque-
76yetmish oltiseptuāgintā sex-
77yetmish yettiseptuāgintā septem-
78yetmish sakkizseptuāgintā octō-
79yetmish to'qqizseptuāgintā novem-
80saksonoctōgintā-
81sakson biroctōgintā ūnus-
82sakson ikkioctōgintā duo-
83sakson uchoctōgintā trēs-
84sakson to'rtoctōgintā quattuor-
85sakson beshoctōgintā quīnque-
86sakson oltioctōgintā sex-
87sakson yettioctōgintā septem-
88sakson sakkizoctōgintā octo-
89sakson to'qqizoctōgintā novem-
90to'qsonnōnāgintā-
91to'qson birnōnāgintā ūnus-
92to'qson ikkinōnāgintā duo-
93to'qson uchnōnāgintā trēs-
94to'qson to'rtnōnāgintā quattuor-
95to'qson beshnōnāgintā quīnque-
96to'qson oltinōnāgintā sex-
97to'qson yettinōnāgintā septem-
98to'qson sakkiznōnāgintā octō-
99to'qson to'qqiznōnāgintā novem-
100bir yuzcentum-

Comments

Loading Comments