Nemis raqamlari

Nemis raqamlari

0
Null
no'l
1
Eins
bir
2
Zwei
ikki
3
Drei
uch
4
Vier
to'rt
5
Fünf
besh
6
Sechs
olti
7
Sieben
yetti
8
Acht
sakkiz
9
Neun
to'qqiz
10
Zehn
o'n
11
Elf
o'n bir
12
Zwölf
o'n ikki
13
Dreizehn
o'n uch
14
Vierzehn
o'n to'rt
15
Fünfzehn
o'n besh
16
Sechzehn
o'n olti
17
Siebzehn
o'n yetti
18
Achtzehn
o'n sakkiz
19
Neunzehn
o'n to'qqiz
20
Zwanzig
yigirma
21
Einundzwanzig
yigirma bir
22
Zweiundzwanzig
yigirma ikki
23
Dreiundzwanzig
yigirma uch
24
Vierundzwanzig
yigirma to'rt
25
Fϋnfundzwanzig
yigirma besh
26
Sechsundzwanzig
yigirma olti
27
Siebenundzwanzig
yigirma yetti
28
Achtundzwanzig
yigiıma sakkiz
29
Neunundzwanzig
yigirına to'qqiz
30
Dreißig
o'ttiz
31
Einunddreißig
o'ttiz bir
32
Zweiunddreißig
o'ttiz ikki
33
Dreiunddreißig
o'ttiz uch
34
Vierunddreißig
o'ttiz to'rt
35
Fϋnfunddreißig
o'ttiz besh
36
Sechsunddreißig
o'ttiz olti
37
Siebenunddreißig
o'ttiz yetti
38
Achtunddreißig
o'ttiz sakkiz
39
Neununddreißig
o'ttiz to'qqiz
40
Vierzig
qirq
41
Einundvierzig
qirq bir
42
Zweiundvierzig
qirq ikki
43
Dreiundvierzig
qirq uch
44
Vierundvierzig
qirq to'rt
45
Fϋnfundvierzig
qirq besh
46
Sechsundvierzig
qirq olti
47
Siebenundvierzig
qirq yetti
48
Achtundvierzig
qirq sakkiz
49
Neunundvierzig
qirq to'qqiz
50
Fϋnfzig
ellik
51
Einundfϋnfzig
ellik bir
52
Zweiundfϋnfzig
ellik ikki
53
Dreiundfϋnfzig
ellik uch
54
Vierundfϋnfzig
ellik to'rt
55
Fϋnfundfϋnfzig
ellik besh
56
Sechsundfϋnfzig
ellik olti
57
Siebenundfϋnfzig
ellik yetti
58
Achtundfϋnfzig
ellik sakkiz
59
Neunundfünfzig
ellik to'qqiz
60
Sechzig
oltmish
61
Einundsechzig
oltmish bir
62
Zweiundsechzig
oltmish ikki
63
Dreiundsechzig
oltmish uch
64
Vierundsechzig
oltmish to'rt
65
Fϋnfundsechzig
oltmish besh
66
Sechsundsechzig
oltmish olti
67
Siebenundsechzig
oltmish yetti
68
Achtundsechzig
oltmish sakkiz
69
Neunundsechzig
oltmish to'qqiz
70
Siebzig
yetmish
71
Einundsiebzig
yetmish bir
72
Zweiundsiebzig
yetmish ikki
73
Dreiundsiebzig
yetmish uch
74
Vierundsiebzig
yetmish to'rt
75
Fϋnfundsiebzig
yetmish besh
76
Sechsundsiebzig
yetmish olti
77
Siebenundsiebzig
yetmish yetti
78
Achtundsiebzig
yetmish sakkiz
79
Neunundsiebzig
yetmish to'qqiz
80
Achtzig
sakson
81
Einundachtzig
sakson bir
82
Zweiundachtzig
sakson ikki
83
Dreiundachtzig
sakson uch
84
Vierundachtzig
sakson to'rt
85
Fϋnfundachtzig
sakson besh
86
Sechsundachtzig
sakson olti
87
Siebenundachtzig
sakson yetti
88
Achtundachtzig
sakson sakkiz
89
Neunundachtzig
sakson to'qqiz
90
Neunzig
to'qson
91
Einundneunzig
to'qson bir
92
Zweiundneunzig
to'qson ikki
93
Dreiundneunzig
to'qson uch
94
Vierundneunzig
to'qson to'rt
95
Fϋnfundneunzig
to'qson besh
96
Sechsundneunzig
to'qson olti
97
Siebenundneunzig
to'qson yetti
98
Achtundneunzig
to'qson sakkiz
99
Neunundneunzig
to'qson to'qqiz
100
Hundert
bir yuz

Comments

Loading Comments