O'zbek raqamlari

O'zbek raqamlari

0
no'l
no'l
1
bir
bir
2
ikki
ikki
3
uch
uch
4
to'rt
to'rt
5
besh
besh
6
olti
olti
7
yetti
yetti
8
sakkiz
sakkiz
9
to'qqiz
to'qqiz
10
o'n
o'n
11
o'n bir
o'n bir
12
o'n ikki
o'n ikki
13
o'n uch
o'n uch
14
o'n to'rt
o'n to'rt
15
o'n besh
o'n besh
16
o'n olti
o'n olti
17
o'n yetti
o'n yetti
18
o'n sakkiz
o'n sakkiz
19
o'n to'qqiz
o'n to'qqiz
20
yigirma
yigirma
21
yigirma bir
yigirma bir
22
yigirma ikki
yigirma ikki
23
yigirma uch
yigirma uch
24
yigirma to'rt
yigirma to'rt
25
yigirma besh
yigirma besh
26
yigirma olti
yigirma olti
27
yigirma yetti
yigirma yetti
28
yigiıma sakkiz
yigiıma sakkiz
29
yigirına to'qqiz
yigirına to'qqiz
30
o'ttiz
o'ttiz
31
o'ttiz bir
o'ttiz bir
32
o'ttiz ikki
o'ttiz ikki
33
o'ttiz uch
o'ttiz uch
34
o'ttiz to'rt
o'ttiz to'rt
35
o'ttiz besh
o'ttiz besh
36
o'ttiz olti
o'ttiz olti
37
o'ttiz yetti
o'ttiz yetti
38
o'ttiz sakkiz
o'ttiz sakkiz
39
o'ttiz to'qqiz
o'ttiz to'qqiz
40
qirq
qirq
41
qirq bir
qirq bir
42
qirq ikki
qirq ikki
43
qirq uch
qirq uch
44
qirq to'rt
qirq to'rt
45
qirq besh
qirq besh
46
qirq olti
qirq olti
47
qirq yetti
qirq yetti
48
qirq sakkiz
qirq sakkiz
49
qirq to'qqiz
qirq to'qqiz
50
ellik
ellik
51
ellik bir
ellik bir
52
ellik ikki
ellik ikki
53
ellik uch
ellik uch
54
ellik to'rt
ellik to'rt
55
ellik besh
ellik besh
56
ellik olti
ellik olti
57
ellik yetti
ellik yetti
58
ellik sakkiz
ellik sakkiz
59
ellik to'qqiz
ellik to'qqiz
60
oltmish
oltmish
61
oltmish bir
oltmish bir
62
oltmish ikki
oltmish ikki
63
oltmish uch
oltmish uch
64
oltmish to'rt
oltmish to'rt
65
oltmish besh
oltmish besh
66
oltmish olti
oltmish olti
67
oltmish yetti
oltmish yetti
68
oltmish sakkiz
oltmish sakkiz
69
oltmish to'qqiz
oltmish to'qqiz
70
yetmish
yetmish
71
yetmish bir
yetmish bir
72
yetmish ikki
yetmish ikki
73
yetmish uch
yetmish uch
74
yetmish to'rt
yetmish to'rt
75
yetmish besh
yetmish besh
76
yetmish olti
yetmish olti
77
yetmish yetti
yetmish yetti
78
yetmish sakkiz
yetmish sakkiz
79
yetmish to'qqiz
yetmish to'qqiz
80
sakson
sakson
81
sakson bir
sakson bir
82
sakson ikki
sakson ikki
83
sakson uch
sakson uch
84
sakson to'rt
sakson to'rt
85
sakson besh
sakson besh
86
sakson olti
sakson olti
87
sakson yetti
sakson yetti
88
sakson sakkiz
sakson sakkiz
89
sakson to'qqiz
sakson to'qqiz
90
to'qson
to'qson
91
to'qson bir
to'qson bir
92
to'qson ikki
to'qson ikki
93
to'qson uch
to'qson uch
94
to'qson to'rt
to'qson to'rt
95
to'qson besh
to'qson besh
96
to'qson olti
to'qson olti
97
to'qson yetti
to'qson yetti
98
to'qson sakkiz
to'qson sakkiz
99
to'qson to'qqiz
to'qson to'qqiz
100
bir yuz
bir yuz

Comments

Loading Comments