Shved raqamlari

Shved raqamlari

0
noll
no'l
1
ett
bir
2
två
ikki
3
tre
uch
4
fyra
to'rt
5
fem
besh
6
sex
olti
7
sju
yetti
8
åtta
sakkiz
9
nio
to'qqiz
10
tio
o'n
11
elva
o'n bir
12
tolv
o'n ikki
13
tretton
o'n uch
14
fjorton
o'n to'rt
15
femton
o'n besh
16
sexton
o'n olti
17
sjutton
o'n yetti
18
arton
o'n sakkiz
19
nitton
o'n to'qqiz
20
tjugo
yigirma
21
tjugoett
yigirma bir
22
tjugotvå
yigirma ikki
23
tjugotre
yigirma uch
24
tjugofyra
yigirma to'rt
25
tjugofem
yigirma besh
26
tjugosex
yigirma olti
27
tjugosju
yigirma yetti
28
tjugoåtta
yigiıma sakkiz
29
tjugonio
yigirına to'qqiz
30
trettio
o'ttiz
31
trettioett
o'ttiz bir
32
trettiotvå
o'ttiz ikki
33
trettiotre
o'ttiz uch
34
trettiofyra
o'ttiz to'rt
35
trettiofem
o'ttiz besh
36
trettiosex
o'ttiz olti
37
trettiosju
o'ttiz yetti
38
trettioåtta
o'ttiz sakkiz
39
trettionio
o'ttiz to'qqiz
40
fyrtio
qirq
41
fyrtioett
qirq bir
42
fyrtiotvå
qirq ikki
43
fyrtiotre
qirq uch
44
fyrtiofyra
qirq to'rt
45
fyrtiofem
qirq besh
46
fyrtiosex
qirq olti
47
fyrtiosju
qirq yetti
48
fyrtiåtta
qirq sakkiz
49
fyrtionio
qirq to'qqiz
50
femtio
ellik
51
femtioett
ellik bir
52
femtiotvå
ellik ikki
53
femtiotre
ellik uch
54
femtiofyra
ellik to'rt
55
femtiofem
ellik besh
56
femtiosex
ellik olti
57
femtiosju
ellik yetti
58
femtioåtta
ellik sakkiz
59
femtionio
ellik to'qqiz
60
sextio
oltmish
61
sextioett
oltmish bir
62
sextiotvå
oltmish ikki
63
sextiotre
oltmish uch
64
sextiofyra
oltmish to'rt
65
sextiofem
oltmish besh
66
sextiosex
oltmish olti
67
sextiosju
oltmish yetti
68
sextioåtta
oltmish sakkiz
69
sextionio
oltmish to'qqiz
70
sjuttio
yetmish
71
sjuttioett
yetmish bir
72
sjuttiotvå
yetmish ikki
73
sjuttiotre
yetmish uch
74
sjuttiofyra
yetmish to'rt
75
sjuttiofem
yetmish besh
76
sjuttiosex
yetmish olti
77
sjuttiosju
yetmish yetti
78
sjuttioåtta
yetmish sakkiz
79
sjuttionio
yetmish to'qqiz
80
åttio
sakson
81
åttoiett
sakson bir
82
åttiotvå
sakson ikki
83
åttiotre
sakson uch
84
åttiofyra
sakson to'rt
85
åttiofem
sakson besh
86
åttiosex
sakson olti
87
åttiosju
sakson yetti
88
åttioåtta
sakson sakkiz
89
åttionio
sakson to'qqiz
90
nittio
to'qson
91
nittioett
to'qson bir
92
nittiotvå
to'qson ikki
93
nittiotre
to'qson uch
94
nittiofyra
to'qson to'rt
95
nittiofem
to'qson besh
96
nittiosex
to'qson olti
97
nittiosju
to'qson yetti
98
nittioåtta
to'qson sakkiz
99
nittionio
to'qson to'qqiz
100
hundra
bir yuz

Comments

Loading Comments