Shved raqamlari

Shved raqamlari

#O‘zbekShvedSound
0no'lnoll
1birett
2ikkitvå
3uchtre
4to'rtfyra
5beshfem
6oltisex
7yettisju
8sakkizåtta
9to'qqiznio
10o'ntio
11o'n birelva
12o'n ikkitolv
13o'n uchtretton
14o'n to'rtfjorton
15o'n beshfemton
16o'n oltisexton
17o'n yettisjutton
18o'n sakkizarton
19o'n to'qqiznitton
20yigirmatjugo
21yigirma birtjugoett
22yigirma ikkitjugotvå
23yigirma uchtjugotre
24yigirma to'rttjugofyra
25yigirma beshtjugofem
26yigirma oltitjugosex
27yigirma yettitjugosju
28yigiıma sakkiztjugoåtta
29yigirına to'qqiztjugonio
30o'ttiztrettio
31o'ttiz birtrettioett
32o'ttiz ikkitrettiotvå
33o'ttiz uchtrettiotre
34o'ttiz to'rttrettiofyra
35o'ttiz beshtrettiofem
36o'ttiz oltitrettiosex
37o'ttiz yettitrettiosju
38o'ttiz sakkiztrettioåtta
39o'ttiz to'qqiztrettionio
40qirqfyrtio
41qirq birfyrtioett
42qirq ikkifyrtiotvå
43qirq uchfyrtiotre
44qirq to'rtfyrtiofyra
45qirq beshfyrtiofem
46qirq oltifyrtiosex
47qirq yettifyrtiosju
48qirq sakkizfyrtiåtta
49qirq to'qqizfyrtionio
50ellikfemtio
51ellik birfemtioett
52ellik ikkifemtiotvå
53ellik uchfemtiotre
54ellik to'rtfemtiofyra
55ellik beshfemtiofem
56ellik oltifemtiosex
57ellik yettifemtiosju
58ellik sakkizfemtioåtta
59ellik to'qqizfemtionio
60oltmishsextio
61oltmish birsextioett
62oltmish ikkisextiotvå
63oltmish uchsextiotre
64oltmish to'rtsextiofyra
65oltmish beshsextiofem
66oltmish oltisextiosex
67oltmish yettisextiosju
68oltmish sakkizsextioåtta
69oltmish to'qqizsextionio
70yetmishsjuttio
71yetmish birsjuttioett
72yetmish ikkisjuttiotvå
73yetmish uchsjuttiotre
74yetmish to'rtsjuttiofyra
75yetmish beshsjuttiofem
76yetmish oltisjuttiosex
77yetmish yettisjuttiosju
78yetmish sakkizsjuttioåtta
79yetmish to'qqizsjuttionio
80saksonåttio
81sakson biråttoiett
82sakson ikkiåttiotvå
83sakson uchåttiotre
84sakson to'rtåttiofyra
85sakson beshåttiofem
86sakson oltiåttiosex
87sakson yettiåttiosju
88sakson sakkizåttioåtta
89sakson to'qqizåttionio
90to'qsonnittio
91to'qson birnittioett
92to'qson ikkinittiotvå
93to'qson uchnittiotre
94to'qson to'rtnittiofyra
95to'qson beshnittiofem
96to'qson oltinittiosex
97to'qson yettinittiosju
98to'qson sakkiznittioåtta
99to'qson to'qqiznittionio
100bir yuzhundra

Comments

Loading Comments