Yapon raqamlari

Yapon raqamlari

0
(ゼロ/零)
no'l
1
bir
2
ikki
3
uch
4
to'rt
5
besh
6
olti
7
yetti
8
sakkiz
9
to'qqiz
10
o'n
11
十一
o'n bir
12
十二
o'n ikki
13
十三
o'n uch
14
十四
o'n to'rt
15
十五
o'n besh
16
十六
o'n olti
17
十七
o'n yetti
18
十八
o'n sakkiz
19
十九
o'n to'qqiz
20
二十
yigirma
21
二十一
yigirma bir
22
二十二
yigirma ikki
23
二十三
yigirma uch
24
二十四
yigirma to'rt
25
二十五
yigirma besh
26
二十六
yigirma olti
27
二十七
yigirma yetti
28
二十八
yigiıma sakkiz
29
二十九
yigirına to'qqiz
30
三十
o'ttiz
31
三十一
o'ttiz bir
32
三十二
o'ttiz ikki
33
三十三
o'ttiz uch
34
三十四
o'ttiz to'rt
35
三十五
o'ttiz besh
36
三十六
o'ttiz olti
37
三十七
o'ttiz yetti
38
三十八
o'ttiz sakkiz
39
三十九
o'ttiz to'qqiz
40
四十
qirq
41
四十一
qirq bir
42
四十二
qirq ikki
43
四十三
qirq uch
44
四十四
qirq to'rt
45
四十五
qirq besh
46
四十六
qirq olti
47
四十七
qirq yetti
48
四十八
qirq sakkiz
49
四十九
qirq to'qqiz
50
五十
ellik
51
五十一
ellik bir
52
五十二
ellik ikki
53
五十三
ellik uch
54
五十四
ellik to'rt
55
五十五
ellik besh
56
五十六
ellik olti
57
五十七
ellik yetti
58
五十八
ellik sakkiz
59
五十九
ellik to'qqiz
60
六十
oltmish
61
六十一
oltmish bir
62
六十二
oltmish ikki
63
六十三
oltmish uch
64
六十四
oltmish to'rt
65
六十五
oltmish besh
66
六十六
oltmish olti
67
六十七
oltmish yetti
68
六十八
oltmish sakkiz
69
六十九
oltmish to'qqiz
70
七十
yetmish
71
七十一
yetmish bir
72
七十二
yetmish ikki
73
七十三
yetmish uch
74
七十四
yetmish to'rt
75
七十五
yetmish besh
76
七十六
yetmish olti
77
七十七
yetmish yetti
78
七十八
yetmish sakkiz
79
七十九
yetmish to'qqiz
80
八十
sakson
81
八十一
sakson bir
82
八十二
sakson ikki
83
八十三
sakson uch
84
八十四
sakson to'rt
85
八十五
sakson besh
86
八十六
sakson olti
87
八十七
sakson yetti
88
八十八
sakson sakkiz
89
八十九
sakson to'qqiz
90
九十
to'qson
91
九十一
to'qson bir
92
九十二
to'qson ikki
93
九十三
to'qson uch
94
九十四
to'qson to'rt
95
九十五
to'qson besh
96
九十六
to'qson olti
97
九十七
to'qson yetti
98
九十八
to'qson sakkiz
99
九十九
to'qson to'qqiz
100
bir yuz

Comments

Loading Comments