Các số Tiếng Armenia

Các số Tiếng Armenia

#Tiếng ViệtTiếng ArmeniaSound
0Số khôngզէրօ-
1Mộtմեկ-
2Haiերկու-
3Baերեք-
4Bốnչորս-
5Nămհինգ-
6Sáuվեց-
7Bảyյոթ-
8Támութ-
9Chínինը-
10Mườiտաս-
11Mười mộtտասնմեկ-
12Mười haiտասներկու-
13Mười baտասներեք-
14Mười bốnտասնչորս-
15Mười lămտասնհինգ-
16Mười sáuտասնվեց-
17Mười bảyտասնյոթ-
18Mười támտասնութ-
19Mười chínտասնինը-
20Hai mươiքսան-
21Hai mươi mốtքսանմեկ-
22Hai mươi haiքսաներկու-
23Hai mươi baքսաներեք-
24Hai mươi bốnքսանչորս-
25Hai mươi lămքսանհինգ-
26Hai mươi sáuքսանվեց-
27Hai mươi bảyքսանյոթ-
28Hai mươi támքսանութ-
29Hai mươi chínքսանինը-
30Ba mươiերեսուն-
31Ba mươi mốtերեսունմեկ-
32Ba mươi haiերեսուներեք-
33Ba mươi baերեսուներեք -
34Ba mươi bốnերեսունչորս-
35Ba mươi nămերեսունհինգ-
36Ba mươi sáuերեսունվեց-
37Ba mươi bảyերեսունյոթ-
38Ba mươi támերեսունութ-
39Ba mươi chínերեսունինը-
40Bốn mươiքառասուն-
41Bốn mươi mốtքառասունմեկ-
42Bốn mươi haiքառասուներկու-
43Bốn mươi baքառասուներեք-
44Bốn mươi bốnքառասունչորս-
45Bốn mươi lămքառասունհինգ-
46Bốn mươi sáuքառասունվեց-
47Bốn mươi bảyքառասունյոթ-
48Bốn mươi támքառասունութ-
49Bốn mươi chínքառասունինը-
50Năm mươiհիսուն-
51Năm mươi mốtհիսունմեկ-
52Năm mươi haiհիսուներկու-
53Năm mươi baհիսուներեք-
54Năm mươi bốnհիսունչորս-
55Năm mươi lămհիսունհինգ-
56Năm mươi sáuհիսունվեց-
57Năm mươi bảyհիսունյոթ-
58Năm mươi támհիսունութ-
59Năm mươi chínհիսունինը-
60Sáu chụcվաթսուն-
61Sáu mươi mộtվաթսունմեկ-
62Sáu mươi haiՎաթսուն-
63Sáu mươi baվաթսուներեք-
64Sáu mươi bốnվաթսունչորս-
65Sáu mươi lămվաթսունհինգ-
66Sáu mươi sáuվաթսունվեց-
67Sáu mươi bảyվաթսունյոթ-
68Sáu mươi támվաթսունութ-
69Sáu mươi chínվաթսունինը-
70Bảy mươiյոթանասուն-
71Bảy mươi mộtյոթանասունմեկ-
72Bảy mươi haiյոթանասուներկու-
73Bảy mươi baյոթանասուներեք-
74Bảy mươi bốnյոթանասունչորս-
75Bảy mươi lămյոթանասունհինգ-
76Bảy sáuյոթանասունվեց-
77Bảy mươi bảyյոթանասունյոթ-
78Bảy mươi támյոթանասունութ-
79Bảy mươi chínյոթանասունինը-
80Tám mươiութանասուն-
81Tám mươi mốtութանասունմեկ-
82Tám mươi haiութանասուներկու-
83Tám mươi baութանասուներեք-
84Tám mươi bốnութանասունչորս-
85Tám mươi lămութանասունհինգ-
86Tám mươi sáuութանասունվեց-
87Tám mươi bảyութանասունյոթ-
88Tám mươi támութանասունութ-
89Tám mươi chínութանասունինը-
90Chín chụcիննսուն-
91Chín mươi phần mộtիննսունմեկ-
92Chín mươi haiիննսուներկու-
93Chín mươi baիննսուներեք-
94Chín mươi bốnիննսունչորս-
95Chín mươi lămիննսունհինգ-
96Chín mươi sáuիննսունվեց-
97Chín mươi bảyիննսունյոթ-
98Chín mươi támիննսունութ-
99Chín mươi chínիննսունինը-
100Một trămհարյուր-

Comments

Loading Comments