Các số Tiếng Philippines

Các số Tiếng Philippines

#Tiếng ViệtTiếng FilipinoSound
0Số khôngsero
1Mộtisa
2Haidalawa
3Batatlo
4Bốnapat
5Nămlima
6Sáuanim
7Bảypito
8Támwalo
9Chínsiyam
10Mườisampu
11Mười mộtlabingisa
12Mười hailabingdalawa
13Mười balabingtatlo
14Mười bốnlabingapat
15Mười lămlabinglima
16Mười sáulabinganim
17Mười bảylabingpito
18Mười támlabingwalo
19Mười chínlabingsiyam
20Hai mươidalawampu
21Hai mươi mốtdalawampu't isa
22Hai mươi haidalawampu't dalawa
23Hai mươi badalawampu't tatlo
24Hai mươi bốndalawampu't apat
25Hai mươi lămdalawampu't lima
26Hai mươi sáudalawampu't anim
27Hai mươi bảydalawampu't pito
28Hai mươi támdalawampu't walo
29Hai mươi chíndalawampu't siyam
30Ba mươitatlompu
31Ba mươi mốttatlompu't isa
32Ba mươi haitatlompu't dalawa
33Ba mươi batatlompu't tatlo
34Ba mươi bốntatlompu't apat
35Ba mươi nămtatlompu't lima
36Ba mươi sáutatlompu't anim
37Ba mươi bảytatlompu't pito
38Ba mươi támtatlompu't walo
39Ba mươi chíntatlompu't siyam
40Bốn mươiapatnapo
41Bốn mươi mốtapatnapo't isa
42Bốn mươi haiapatnapo't dalawa
43Bốn mươi baapatnapo't tatlo
44Bốn mươi bốnapatnapo't apat
45Bốn mươi lămapatnapo't lima
46Bốn mươi sáuapatnapo't anim
47Bốn mươi bảyapatnapo't pito
48Bốn mươi támapatnapo't walo
49Bốn mươi chínapatnapo't siyam
50Năm mươilimampo
51Năm mươi mốtlimampu't isa
52Năm mươi hailimampu't dalawa
53Năm mươi balimampu't tatlo
54Năm mươi bốnlimampu't apat
55Năm mươi lămlimampu't lima
56Năm mươi sáulimampu't anim
57Năm mươi bảylimampu't pito
58Năm mươi támlimampu't walo
59Năm mươi chínlimampu't siyam
60Sáu chụcanimnapo
61Sáu mươi mộtanimnapu't isa
62Sáu mươi haianimnapu't dalawa
63Sáu mươi baanimnapu't tatlo
64Sáu mươi bốnanimnapu't apat
65Sáu mươi lămanimnapu't lima
66Sáu mươi sáuanimnapu't anim
67Sáu mươi bảyanimnapu't pito
68Sáu mươi támanimnapu't walo
69Sáu mươi chínanimnapu't siyam
70Bảy mươipitumpo
71Bảy mươi mộtpitumpo't isa
72Bảy mươi haipitumpo't dalawa
73Bảy mươi bapitumpo't tatlo
74Bảy mươi bốnpitumpo't apat
75Bảy mươi lămpitumpo't lima
76Bảy sáupitumpo't anim
77Bảy mươi bảypitumpo't pito
78Bảy mươi támpitumpo't walo
79Bảy mươi chínpitumpo't siyam
80Tám mươiwalompu
81Tám mươi mốtwalopmu't isa
82Tám mươi haiwalopmu't dalawa
83Tám mươi bawalopmu't tatlo
84Tám mươi bốnwalopmu't apat
85Tám mươi lămwalopmu't lima
86Tám mươi sáuwalopmu't anim
87Tám mươi bảywalopmu't pito
88Tám mươi támwalopmu't walo
89Tám mươi chínwalopmu't siyam
90Chín chụcsiyamnapu
91Chín mươi phần mộtsiyamnapu't isa
92Chín mươi haisiyamnapu't dalawa
93Chín mươi basiyamnapu't tatlo
94Chín mươi bốnsiyamnapu't apat
95Chín mươi lămsiyamnapu't lima
96Chín mươi sáusiyamnapu't anim
97Chín mươi bảysiyamnapu't pito
98Chín mươi támsiyamnapu't walo
99Chín mươi chínsiyamnapu't siyam
100Một trămisangdaan

Comments

Loading Comments